Suomen Lontoon-suurlähetystö hakee harjoittelijoita

Suomen Lontoon-suurlähetystö hakee harjoittelijoita

Suomen Lontoon-suurlähetystössä on haussa kolme harjoittelijaa 3 – 5 kuukaudeksi. Harjoitteluiden aloitusaika on kesällä tai alkusyksyllä sopimuksen mukaan. Harjoittelupaikkaa voivat hakea henkilöt, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Isossa-Britanniassa (settled tai pre-settled status).

Haemme harjoittelijoita seuraavasti:

1. Konsulaatti

Harjoittelijan tehtävät sisältävät avustamista asiakas- ja puhelinpalvelussa kokeneen vakituisen henkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa (ml. passi- ja viisumihakemusten vastaanotto ja käsittely) sekä muita tavanomaisia toimistotehtäviä.

2. Maakuva-/viestintätiimi

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. mediaseuranta ja -raportointi ajankohtaisista aiheista, media- ja kansalaiskyselyihin vastaaminen, suurlähetystön verkkosivujen artikkeleiden ideointi ja kirjoittaminen sekä sosiaalisen median kanavien seuraaminen ja päivittäminen. Harjoittelija avustaa myös maakuvatyöhön liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa.

3 Poliittinen ja talouspoliittinen tiimi

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu Ison-Britannian sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan ja muihin sektoripolitiikkoihin liittyvät raportointitehtävät harjoittelijan kiinnostus ja tausta huomioiden. Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten taustaselvitysten teko, seminaareihin osallistuminen ja niistä raportoiminen sekä muut avustavat ja edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Tarvittaessa harjoittelijat avustavat virkamiehiä myös muissa tehtävissä sekä osallistuvat suurlähetystössä järjestettäviin tapahtumiin.

 

Sopivalla hakijalla tulee olla hyvä kirjallinen ja suullinen suomen- ja englanninkielen taito sekä yleisten tietokoneohjelmien käyttövalmiudet. Harjoittelijapaikat ovat suunnattu yliopisto-opiskelijoille tai juuri valmistuneille. Konsulaatin harjoittelijan tehtävässä vaatimuksena on Suomen kansalaisuus.

Tehtävään ehdolla olevasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Hakemukset (CV ja motivaatiokirje) tulee lähettää 20.6.2021 mennessä osoitteeseen [email protected].
Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi mitä harjoittelupaikkaa haetaan.