Suomi pyrkii IMO:n neuvostoon – tavoitteena edistää kestävää ja turvallista merenkulkua

Suomi hakee merenkulkujärjestö IMO:n neuvoston jäseneksi vuosille 2024-2025.

Kuva: Ville Suni, Arctia / LVM

Suomi korostaa kampanjassaan kolmea pääteemaa

1. Kestävä merenkulku – välttämättömyys ja mahdollisuus

Kestävä merenkulku on sekä välttämättömyys että mahdollisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii nopeita toimia. Tarvitsemme keinoja hillitä ilmaston lämpenemistä ja edistää vihreää kasvua. Suomi aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035.

2. Uudet teknologiat – potentiaali käyttöön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Suomi haluaa osaltaan edistää turvallista ja kestävää merenkulkua. Uudet teknologiat ovat avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Digitalisaatio ja automaatio parantavat meriturvallisuutta, vähentävät päästöjä ja tarjoavat parempia palveluita. Suomi edistää meriteollisuuden digitaalista tulevaisuutta.

3. Koulutus ja tasa-arvo merenkulun keskiöön

Suomi on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa merenkulussa. Tarvitsemme lisää naisia merenkulkualalle, jotta turvaamme pätevän miehistön saatavuuden tulevaisuudessa.

Suomi kannustaa ja edistää kestävää kehitystä myös koulutuksen kautta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestää kenttäkursseja World Maritime Universityn opiskelijoille, joista moni tulee kehittyvistä maista.