Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2022

Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2022

Kiinnostaako harjoittelu suurlähetystössä? Tarjoamme kansainvälisen ja monipuolisen työympäristön.

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita harjoittelujaksoille. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin muulta UM:n hyväksymältä taholta.

Suurlähetystön päätehtävät ovat

 • Suomen ja Ranskan kahdenvälisten suhteiden kokonaisvaltainen edistäminen, ml. Ranskan poliittinen ja taloudellinen seuranta
 • EU-asioiden seuranta ja raportointi
 • Vienninedistäminen ja Team Finland –toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • Konsulipalveluiden tarjoaminen Ranskassa asuville ja Ranskaan matkustaville suomalaisille ja/tai pysyvästi Suomessa asuville ulkomaalaisille konsulipalvelulain mukaisesti
 • Viestintä-, maakuva-  ja kulttuurityö

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. avustaminen:

 • Tiedonhankinnassa, raportoinnissa, mediakatsauksissa ja viestinnässä suurlähetystyön vastuualueiden mukaisesti. Tammi-kesäkuun 2022 aikaisilla harjoittelijoilla lisäksi mahdollisuus avustaa Ranskan EU-neuvoston puheenjohtajuuteen liittyvissä tehtävissä.
 • Team Finland –vienninedistämis- ja maakuvatyössä
 • Tapahtumien sekä vierailujen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä osana suurlähetystön muuta tiimiä
 • Erilaisissa selvityspyynnöissä ja tiedusteluissa vastaamiseen
 • Edustuston muissa tehtävissa tarpeen mukaan

Toivomme hakijan olevan kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Koulutustaustaa ja/tai aiempaa työkokemusta toivomme erityisesti valtio- ja yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden, kauppatieteiden ja viestintäopin/journalismin alalta, lista ei kuitenkaan ole poissulkeva.

Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vähintään hyvä ranskan kielen suullinen ja kirjallinen hallinta ovat edellytyksiä harjoittelun onnistumiselle. Työympäristömme on muuttuva ja työyhteisömme on hyvähenkinen, joten toivomme joustavaa ja positiivista asennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja.  

Tarjoamiemme 3 kuukauden harjoitteluiden toteutumisen edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu/yliopisto vastaa harjoittelun rahoituksesta vähintään 2 kuukauden osalta, jolloin suurlähetystö voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka. Tieto myönnetystä rahoituksesta tulee kirjata hakemukseen.

Pariisin suurlähetystö tarjoaa neljä harjoittelupaikkaa seuraavina ajankohtina:

 • 1.1.-31.3.2022
 • 15.2.-14.5.2022
 • 15.4.-14.7.2022
 • 15.9.-14.12.2022

Hakemukset ja hakuaika:

Suomen kieliset hakemukset (motivaatiokirje, CV) harjoittelun rahoitustietoineen sekä harjoitteluajankohtatoiveineen tulee lähettää määräaikaan 24.9.2021 mennessä sähköpostitse sanomat.par(at)formin.fi. Kutsumme osan hakijoista hakuajan päättymisen jälkeen etäyhteyksin pidettäviin haastatteluihin.  

Lisätietoja:

Sari Lietsala, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri sari.lietsala(at)formin.fi tai puh +33 (0)1 44 18 19 20.

Haku myös akateemisten rekrytointipalveluiden kautta: Aarresaari-sivusto

Käsittelemme edustustolle annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa https://um.fi/tietosuoja(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hakemalla tehtävään, hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn.