Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2020

Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2020

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla rekrytoivat korkeakouluharjoittelijoita 2-3 kuukauden harjoitteluun. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin UM:n hyväksymältä taholta.

Suurlähetystön päätehtävät ovat:

 • EU-asioiden seuranta ja raportointi
 • Ranskan sisäpolitiikan, talouspolitiikan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuranta ja raportointi
 • Erilaisiin selvityspyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen
 • Poliittisen ja virkamiestason vierailujen valmistelu
 • Vienninedistäminen ja Team Finland -toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • Viestintä ja maakuvatyö
 • Yhteydenpito kulttuurielämän vaikuttajiin
 • Konsulipalveluiden tarjoaminen Ranskassa asuville ja Ranskaan matkustaville suomalaisille

Korkeakouluharjoittelijan työtehtäviin kuuluu muun muassa:

 • avustaminen tiedonhankinnassa, raportoinnissa, mediakatsauksissa ja viestinnässä
 • avustaminen vienninedistämis-, maakuva- ja Team Finland -työssä          
 • avustaminen vierailujen ja tapahtumien sekä tilaisuuksien järjestelyissä
 • osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja niistä raportoiminen
 • avustaminen edustuston muissa tehtävissä tarpeen mukaan 

Toivomme harjoittelijan olevan laajasti kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, EU-asioista, talouspolitiikasta sekä kaupallis-taloudellisista kysymyksistä. Koulutustaustaksi sopii valtio- ja yhteiskuntatieteet, oikeustieteet, kauppatieteet, viestintäoppi/journalismi tai muu harjoittelun sisällön ja tavoitteiden kannalta soveltuva ala.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi edellytetään hyvää ranskan kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Muu kielitaito on hyödyksi.

Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoittelija saa 1-2 kuukauden osalta harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin UM:n hyväksymältä taholta. Tällöin suurlähetystö voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (1211,00 euroa/kk vuonna 2019).

Todistus myönnetystä rahoituksesta tulee liittää hakemuksen. 

Yhteensä neljä 3 kuukauden harjoittelujaksoa välillä:

 1. 1.3.-31.5.2019
 2. 1.5.-31.7.2019
 3. 1.9.-30.11.2019
 4. 1.10.-31.12.2019

Hakemukset ja hakuaika:

Hakemukset (motivaatiokirje ja CV) sekä vahvistus rahoituksesta tulee lähettää määräaikaan 15.1.2020 mennessä sähköpostitse: [email protected]. Hakija voi esittää hakemuksessaan toiveen harjoittelukauden ajoittumiselle edellä ilmoitetuista vaihtoehdoista.

Lisätietoja

Benita Lindström, hallintovastaava, [email protected] p. +33 1 44 18 19 34.

Haku myös akateemisten rekrytointipalvelujen kautta: Aarresaari-sivusto.

 

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteesta um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa.

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.