Suomen EU-puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019

Suomen EU-puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019

Suomi toimii kolmatta kertaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kyseessä on EU-jäsenvaltioiden kiertävä puheenjohtajuus, jota kukin maa vuorollaan hoitaa kuuden kuukauden ajan. Suomen aikaisemmat puheenjohtajakaudet ajoittuivat vuosille 1999 ja 2006.

Puheenjohtajakauden slogan on "Kestävä Eurooppa - kestävä tulevaisuus". Suomen prioriteetteja ovat:

  • yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen 
  • kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni 
  • EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana
  • kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen

Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelman löydät kokonaisuudessaan verkkosivulta https://eu2019.fi.

Visuaalinen ilme uudistaa vanhaa

Visuaalinen ilme on luotu kierrättämällä ja uudistamalla vanhaa. Päärooleissa ovat vuoden 2006 puheenjohtajakauden ilmeestä jalostettu tunnuskuvio ja uusi EU2019.FI-logo, jonka puhdaslinjainen muotokieli edustaa johdonmukaista ja kestävää tapaa edistää ja hoitaa asioita. 

Lue lisää visuaalisesta ilmeestä.

Kestävä kehitys korostuu kokousjärjestelyissä

Suomi ottaa kestävän kehityksen periaatteet johdonmukaisesti huomioon EU-puheenjohtajakauden kokousjärjestelyissä. Suomi haluaa osoittaa, että toimiva ja vieraanvarainen puheenjohtajuus voidaan järjestää ekologisesti kestävällä tavalla. Taustalla on tarve vastata ilmastonmuutokseen.

Kestävyys näkyy muun muassa siinä, että kaikki Suomessa pidettävät kokoukset on keskitetty Helsinkiin, järjestelyissä hyödynnetään kiertotaloutta ja Suomi ei anna perinteisiä puheenjohtajamaan tavaralahjoja, vaan lahjoihin varatuilla rahoilla hyvitetään kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät Helsingissä ja Brysselissä järjestettävien kokousten lentomatkustamisesta. 

Lue lisää puheenjohtajakauden kestävistä järjestelyistä.

Seuraa EU-puheenjohtajakauden tapahtumia sosiaalisessa mediassa