Industry 4.0 – Teollisuuden digitalisaatio ja sen tuomat yhteistyömahdollisuudet

Industry 4.0 – Teollisuuden digitalisaatio ja sen tuomat yhteistyömahdollisuudet

Ranska on maailmanlaajuisesti tunnettu johtavista suuryrityksistään monilla eri teollisuuden aloilla. Digitaalinen transformaatio mullistaa näiden yritysten toimintatapoja. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia yhteistyöstä muiden Euroopan maiden innovatiivisten yritysten ja ekosysteemien kanssa. Suomella on tässä paljon tarjottavaa.

Ranskalais-suomalainen paneelikeskustelu teollisuuden digitalisaation keskeisistä teemoista.

Suomen Pariisin-suurlähetystö järjesti yhdessä Business Finlandin Connected Intelligent Industries –ohjelman kanssa Industry 4.0 –tapahtuman. Tilaisuuden tavoitteina oli esitellä suomalaisia ekosysteemejä ja yhteistyömalleja valituille ranskalaisille teollisuuden suuryrityksille sekä edistää suomalaisten ja ranskalaisten yritysten yhteistyötä.

Industry 4.0 -tapahtuman avasivat Suomen suurlähettiläs Teemu Tanner ja ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, joka korosti puheenvuorossaan Suomen vahvuuksia liittyen niin koulutusjärjestelmään ja pitkään yhteistyöperinteeseen kuin insinöörien suureen määrään ja kansalaisten avoimuuteen innovaatioita kohtaan.  

Suomessa vahvat ekosysteemit

Ajatus Industry 4.0 -tapahtumasta sai alkunsa erään ranskalaisen suuryrityksen vierailusta Suomessa vuoden 2019 alussa. Yritys pani merkille suomalaisten innovaatioekosysteemien tehokkaan tavan tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa eri toimijoiden kesken – tällaisista toimintatavoista ranskalaiset yritykset ja ekosysteemit voisivat olla kiinnostuneita ottamaan mallia.

Suomessa yritykset, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä keskenään. Matala hierarkia ja verkostomainen toimintatapa tukevat teollisuuden digitaalista transformaatiota, joka vaatii saumatonta yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden kesken. Suomessa on lukuisia esimerkkejä onnistuneista innovaatioekosysteemeistä; näistä Reboot IoT Factory ja Viima 5G esittelivät toimintatapojaan Industry 4.0 -tapahtumassa.

Reboot IoT Factory on usean suuryrityksen, PK-yrityksen ja tutkimuslaitoksen muodostama innovaatio-ohjelma, joka kehittää digitaalisia ratkaisuja​ tuotantolaitosten haasteisin. 5G Viima puolestaan tutkii, miten teolliset ympäristöt voisivat hyödyntää enemmän digitalisaatiota ja langattomuutta.

Myös seuraavat innovatiiviset suomalaisyritykset esittelivät tapahtumassa teollisuuden digitalisaation ratkaisujaan ja palvelujaan: Nokia, Tieto, Bittium, Wapice, Haltian, BaseN, Treon ja Ultrahack.

Ranskalais-suomalainen paneelikeskustelu keskeisistä Industry 4.0 -teemoista

Innovaatioekosysteemien ja yrityspuheenvuorojen jälkeen käytiin ranskalais-suomalainen paneelikeskustelu, johon osallistuivat Nokian, Business Finlandin, Reboot IoT Factoryn, 5G Viiman ja Ranskan talousministeriön edustajat.

Paneelikeskustelussa keskityttiin neljännen teollisen vallankumouksen keskeisiin teemoihin, kuten EU-maiden välisiin yhteistyömalleihin, tiedon omistusoikeuden haasteisiin sekä eri sektoreiden ja toimijoiden välisen yhteistyön ja luottamuksen merkitykseen. Keskustelussa korostui Euroopan sisäisen yhteistyön ja yhteisten toimitapojen tärkeys unionin kilpailukyvyn kannalta.

Industry 4.0 -tapahtuma toimi erinomaisena avauksena Suomen ja Ranskan välisten yhteistyömallien kehittämiselle.

Teksti: Henriikka Yliheljo, Team Finland -asiantuntija, Suomen suurlähetystö, Pariisi