Haluatko Euroopan avaruusjärjestön ja Ranskan avaruuskeskuksen laite- tai palvelutoimittajaksi?

Haluatko Euroopan avaruusjärjestön ja Ranskan avaruuskeskuksen laite- tai palvelutoimittajaksi?

Nyt siihen on mahdollisuus Ranskan Guyanassa, missä uudistetaan Euroopan avaruusjärjestön ja Ranskan avaruuskeskuksen ylläpitämää laukaisukeskusta. 

 

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/videos/2019/12/europe_s_spaceport_in_french_guiana/21525105-3-eng-GB/Europe_s_Spaceport_in_French_Guiana_pillars.jpg

Kuva: Euroopan avaruusjärjestö 

Suomi on ollut Euroopan avaruusjärjestön (ESA) täysjäsen vuodesta 1995 lähtien. 

Maamme osallistuu järjestön vuosittaiseen budjettiin nykyisin noin 27 miljoonalla eurolla. Avaruuteen liittyvän liiketoiminnan kasvu ja uudet satelliittiratkaisut ovat osaltaan ohjanneet aiempaa suurempaan panostukseen järjestössä.

Suomen avaruushallintoa on niin ikään tehostettu. Avaruusasiain neuvottelukunnan alle perustettiin vuonna 2019 sihteeristö, jonka pysyvä henkilöstö koordinoi teollisuuden ja julkisten hallinnonalojen yhteistyötä. Koordinaation vetovastuussa on työ- ja elinkeinoministeriö, mutta myös muut avaruustoiminnassa mukana olevat ministeriöt ovat edustettuina. Malli sopii hyvin pienelle jäsenmaalle, jolla ei ole omaa kansallista avaruusohjelmaa tai budjettia.

Mutta palataanpa takaisin itse aiheeseen, CSG-laukaisukeskukseen. Ranskan Guyana, viralliselta nimeltään Guyanan merentakainen departementti, sijaitsee Etelä-Amerikan pohjoisrannikolla rajanaapureinaan Suriname ja Brasilia. Alue on ollut Ranskan hallinnon alla 1600-luvun puolivälistä lähtien. Ranska valitsi alueen kansallisten kantorakettiensa laukaisupaikaksi jo 1960-luvulla.

Kun Euroopan avaruusjärjestö perustettiin vuonna 1975, Ranska tarjoutui jakamaan laukaisukeskuksen järjestön kanssa. Siitä lähtien ESA on vastannut valtaosasta keskuksen vuosittaista budjettia ja erityisesti uusien kantorakettien, kuten Ariane 6:n ja Vega-C:n vaatimien laukaisualustojen investoinneista.

CSG sijaitsee vain reilut 500 kilometriä päiväntasaajasta pohjoiseen, mikä tekee siitä erinomaisen kaikenlaisten hyötykuormien laukaisuun. Sitä käyttävät lisäksi myös Yhdysvallat, Japani, Kanada, Intia ja Brasilia.

CSG:n uudistushankkeen budjetti on yli 500 miljoonaa euroa. 

Kaikki Suomesta tehtävät tilaukset parantavat niin kutsuttua maapalautettamme eli Suomen vuosittain maksamien jäsenmaksujen ja tehtyjen teollisten tilausten suhdetta.

Sinänsä Euroopan avaruusjärjestöllä ei ole pulaa sopivista laite- tai palvelutoimittajista. Ongelma on siinä, että nykyiset toimittajat ovat järjestön sellaisista suurista jäsenmaista, jotka ovat perinteisesti ylipalautteisia. Nyt pyritään löytämään uusia toimittajia erityisesti pienistä maista, jotka ovat usein alipalautteisia, kuten Suomi. 

ESA ja Ranskan avaruuskeskus (CNES) ovat järjestäneet aiheesta informaatiotilaisuuden. Tilaisuuden materiaali ja tiedot muutamasta kymmenestä tulevasta tarjouskilpailusta ovat saatavilla ESAn tarjousportaalissa (Entities -> Centre Spatial Guyanais -> Intended Invitations to Tender). Varsinaiset tarjouspyynnöt tullaan julkaisemaan vuosien 2020 - 2024 kuluessa.

Jotta hankkeisiin voi osallistua, on toimittajien rekisteröidyttävä erilliseen ESA-STAR-portaaliin. Tietoja voi kuitenkin selailla ilman rekisteröitymistäkin.

Mikäli osallistuminen kiinnostaa, kannattaa portaalia seurata tiiviisti ja perehtyä myös tarkempaan ohjeistukseen

Teksti: Jarmo Leivo, Euroopan avaruusjärjestö