Europarlamenttivaalit 2019 – ennakkoäänestys Ranskassa

Europarlamenttivaalit 2019 – ennakkoäänestys Ranskassa

Ennakkoäänestys europarlamenttivaaleissa järjestetään Ranskassa 15.-18. toukokuuta 2019. Äänestys on mahdollista myös kirjeitse.

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Ennakkoäänestyspaikkoja on ulkomailla 80 valtiossa yhteensä 168. Suomessa europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019.

Ulkomailla asuva äänioikeutettu saa ilmoituksen postitse, jos hänen viimeisen asuinkuntansa maistraatilla Suomessa on tiedossaan oikea osoite. Ilmoitus äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan, mutta ilman sitäkin voi äänestää. Äänestyspaikalla on esitettävä passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa. Jos äänioikeutettu on aiemmin ilmoittautunut äänestämään asuinvaltionsa vaaleissa ja haluaa nyt äänestää Suomen vaaleissa, hänen tulee perua tuo aiempi ilmoittautumisensa asuinmaansa vaaliviranomaiselle.

Ranskassa voi äänestää seuraavissa kaupungeissa: Pariisi, Bordeaux, Lyon, Nizza ja Strasbourg. Katso tästä Ranskan äänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat.

Kevään europarlamenttivaaleissa ulkosuomalainen ja Suomessa asuva, mutta äänestyksen aikaan ulkomailla tilapäisesti oleskeleva äänioikeutettu voi äänestää myös kirjeitse. Lisätietoja määräajoista ja ohjeista löytyy täältä: https://vaalit.fi/kirjeaanestys.

Lisätietoa: