Tillgänglighetsutlåtande

Utrikesministeriet bemödar sig om att webbplatsen Finland utomlands ska vara tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Finland utomlands, som består av ca 200 webbsidor för olika länder. 

Uppfyllandet av kraven

Webbplatsen Finland utomlands uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Till vilka delar webbplatsen inte fyller kraven anges under rubriken Icke-tillgängligt innehåll.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll och/eller funktioner fyller inte kraven på tillgänglighet:

 1. Det förekommer brister och inkonsekvenser i användningen av olika rubriknivåer, såväl i HTML-koden som i de synliga rubrikerna på webbplatsen. Dessa korrigeras så fort som möjligt. 
 2. Enskilda brister i länkar och i markeringen av länkarnas fokus korrigeras. 
 3. Texten på webbplatsen fyller inte till alla delar kontrastkraven. Vi ser till att kontrasten är tillräcklig snarast möjligt. 
 4. Ingångssidan till Finland utomlands orsakar problem för skärmläsaren och man kan inte välja land på kartan med hjälp av tangentbordet. 
 5. Det finns vissa brister i hur webbplatsens strukturer anges, till exempel menyerna. Vi ser till att webbplatsens element är rätt programmerade. 
 6. Det förekommer problem i hur kolumnrubriker anges. Detta har en inverkan på användningen av skärmläsare. 
 7. På webbplatsen, på den svenska och den finska, finns det namn och termer på främmande språk, som inte märkts ut eller definierats. Språkmakering kommer att läggas till i samband med andra uppdateringar. Samtidigt korrigeras andra fel i språkversionerna, som till exempel att det syns innehåll på finska på sidor på andra språk. En del av innehållet visas emellertid med avsikt på engelska i alla språkversioner, eftersom det endast upprätthålls på engelska. 
 8. Sökfunktionen fungerar osäkert. Dess tillgänglighetsproblem åtgärdas i samband med andra korrigeringar. 
 9. Det går inte att genomgående använda webbplatsen med tangentbordet eftersom användaren inte alltid ser var fokus ligger på skärmen. Problemet åtgärdas så snart som möjligt.
 10. Det förekommer också brister i de symboler som styr hur man rör sig på webbplatsen och i de alternativa texterna till bilder och infografik i innehållet. Symbolernas problem korrigeras som en del av det tekniska utvecklingsarbetet och bristerna i det permanenta innehållet i samband med att innehållet uppdateras. 
 11. På en enskild sida förekommer det problem i fokuseringen av länkar när man använder skärmläsare eller tangentbord. 
 12. Problem som gäller förstoring av text, ändring av textavstånd och skalning korrigeras. 
 13. PDF-bilagor fyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. Problemen korrigeras under 2020. Gammalt innehåll korrigeras efter hand när det uppdateras av andra orsaker.
 14. När man använder skärmläsare för att använda webbplatsen på mobilen finns det problem med bland annat fokusordning och menyer. De korrigeras så fort som möjligt eftersom allt fler använder webbplatsen på mobilen.
 15. På webbplatsen finns länkar till utrikesförvaltningens kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). Dessa webbplatser kan innehålla publikationer med bilder som saknar textalternativ och videomaterial utan textning eller syntolkning.

Den tillämpade lagstiftningen omfattar inte innehållet

Kartorna på webbplatsen, till exempel kartor med beskickningarnas stationeringsort, är inte tillgängliga. Samma information finns emellertid som text. Kartorna omfattas inte av lagstiftningen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019(Länk till en annan webbplats.)).

Utarbetandet av ett tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet har skrivits den 17 september 2019 och uppdaterat den 24 september 2019.

Utlåtandet har skrivits utifrån en expertutvärdering, som utfördes av Eficode i augusti och september 2019 på beställning av utrikesministeriet. De brister och utvecklingsbehov gällande tillgängligheten som kom fram i utvärderingen har korrigerats eller korrigeras så snart som möjligt.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Meddela oss så försöker vi korrigera dem så fort som möjligt!

Du kan kontakta oss genom att skriva e-post eller ringa.

 • skriv e-post till enheten för aktualitetskommunikation: [email protected]
 • ring statsrådets växel, tfn 0295 16001, och be att bli kopplad till utrikesministeriets aktualitetskommunikations huvudredaktör eller till utvecklingsteamets webbchef.

Det är huvudredaktören och webbchefen som ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen Finland utomlands. Du hittar kommunikationsavdelningens aktuella kontaktuppgifter(Länk till en annan webbplats.) på utrikesministeriets webbplats.

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem angående tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand den som upprätthåller webbplatsen. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte något svar inom 14 dagar, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland kan du läsa om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Enheten för tillgänglighetstillsyn