Om webbplatsen

Den här webbplatsen innehåller information om verksamhet och tjänster vid en finländsk beskickning, d.v.s. en ambassad, ett generalkonsulat, konsulat eller annan representation utomlands. Det är beskickningen och utrikesministeriet som ansvarar för innehållet.

Vi bemödar oss om att innehållet ska vara korrekt och aktuellt. Beskickningen och utrikesministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Beskickningen och utrikesministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av beskickningen, utrikesministeriet eller av någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Användning av kakor

Utrikesministeriets webbplatser använder kakor (eng. cookies). En del av kakorna behövs för webbplatsens funktioner, andra för besökarstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att följa upp hur du använder webbplatsen.

Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Besökarstatistik

Allmän statistik om hur webbplatsen används samlas in för att kunna utveckla servicen. Information som samlas in är t.ex. från vilken webbplats besökarna kommer, de vanligaste sökorden, klockslag för besöken, IP-adresser, position, använda sidor, vilka webbläsare och enheter besökarna använder.

Besökarstatistiken lagras på servrar som är belägna i Finland och informationen kombineras inte med andra informationskällor. Informationen är tillgänglig för beskickningens och utrikesministeriets anställda som arbetar med kommunikation på webben samt för utrikesministeriets avtalspartner företaget Oikeat oliot.

Nyhetsbrev och annat material som går att beställa

På en del av beskickningarnas webbplatser kan man beställa ett nyhetsbrev.

Tjänsten köps av företaget MailChimp och gällande nyhetsbreven tillämpas företagets användarvillkor. På webbplatsen finns en beställningsblankett för nyhetsbrevet som laddas ned från MailChimps server. Genom blanketten sparar beställarens e-postadress som används för att sända ut nyhetsbrevet till dem som beställt det. Informationen behandlas endast på MailChimps server och sparas inte på webbplatsen um.fi. Företaget MailChimp och servern där informationen sparas ligger i Förenta staterna. MailChimp kan dela med sig informationen till tredje part. MailChimp deltar i överenskommelsen Privacy Shield mellan EU och Förenta staterna med syfte att säkerställa högklassigt skydd vid överförande av personuppgifter. Läs mer om MailChimps dataskydd(Länk till en annan webbplats.).

Anställda vid beskickningen och utrikesministeriet som har arbetsuppgifter i anslutning till nyhetsbrevet kommer åt att behandla informationen som rör beställningar.

På webbplatsen går det också att prenumerera på flera olika RSS-flöden.

Innehåll av tredje parter

Det finns sidor på webbplatsen där innehållet hämtas från andra webbplatser som upprätthålls av en tredje part. Det kan till exempel vara inbäddade videor, kartor eller flöden från sociala medier. På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.