Pysyvän edustajan sijaisen osallistuminen WEL-verkoston tilaisuuteen

Pysyvän edustajan sijaisen osallistuminen WEL-verkoston tilaisuuteen

Pysyvän edustajan sijainen Minna Kivimäki osallistui Women European Leaders –verkoston tilaisuuteen tiistaina 10.9. klo: 18:00. Tilaisuuden aiheena oli ”Women, Equality & Multilateralism”.