Finlands kampanj för jämlikhetsarbete koncentreras i det finska pronomenet hän

Finlands kampanj för jämlikhetsarbete koncentreras i det finska pronomenet hän

Jämlikhet och ett inkluderande samhälle är grundläggande värderingar för Finland. Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld. Budskapet koncentreras i det jämlika finska pronomenet hän.

Jämlikhet är kärnan i det finländska samhället och det symboliseras på ett fint sätt av det personliga pronomenet hän, som är fritt från både social status och kön. Detta finska ord lyfts nu upp som symbol för Finland Promotion Boards globala kampanj för den finländska jämlikheten. Finland Promotion Board samordnar arbetet för Finlandsbilden. I kampanjen tackar Finland andra länder för låneord man fått och delar i gengäld med sig det finska ordet hän. 

Jämlikhetskampanjen startar den 3 juni på svenska, engelska, spanska, tyska och franska. Finland tackar språken för låneord i finskan och sprider sitt jämlikhetsbudskap genom kampanjer i bland annat London, Bryssel och Berlin. Jämlikhetsbudskapet sprids genom utomhusreklam, en webbplats och en video. Dessutom kan alla finländare delta i kampanjen i sociala medier genom en app på kampanjens webbplats.

I samband med jämlikhetskampanjen kan Finlands beskickningar runt om i världen dela ut hedersbetygelser till lokala aktörer. Genom dessa utmärkelser vill Finland tacka personer och grupper som främjar jämlikhet på något område i samhället. De första utmärkelserna har redan delats ut i 16 länder. Mottagarna arbetar bland annat för utbildning, minoriteters rättigheter och jämställdhet. Du hittar en förteckning över alla dem som fått utmärkelsen på kampanjsajtenLänk till en annan webbplats..

”Jämlikhet är en enorm styrka i det finländska samhället och kulturen, vi vill dela detta viktiga budskap med andra. Det finska ordet hän ger alla lika möjligheter att bli hörda oberoende av bakgrund eller personliga egenskaper”, säger Laura Kamras vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati. 

”Det finländska samhället är givetvis inte färdigt och vi måste hela tiden arbeta för jämlikheten. Inte heller språket är perfekt, också på finska kan man förmedla könade budskap. Genom vår kampanj vill vi lyfta fram jämlikhetens betydelse i det finländska samhället och dess styrka att forma samhällen. Finland kämpar också för jämlikhet globalt. Genom kampanjen vill vi lyfta fram och synliggöra jämlikhetsarbete som görs i andra länder. Alla är välkomna att delta i diskussionen.”