Statsminister Marin deltar i Europeiska rådets möte och jubileumstoppmötet EU–Asean i Bryssel

Statsminister Sanna Marin deltar i jubileumstoppmötet EU–Asean den 14 december och i Europeiska rådets möte den 15 december. Mötena hålls i Bryssel.

statsrådets kommunikationsavdelning

Utgivningsdatum12.12.2022 17.05 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 17.30

PRESSMEDDELANDE

Statsminister Sanna Marin deltar i jubileumstoppmötet EU–Asean den 14 december och i Europeiska rådets möte den 15 december. Mötena hålls i Bryssel.

På Europeiska rådets agenda står Ukraina, energi och ekonomi, säkerhet och försvar, det södra grannskapet och yttre förbindelser.

Måndagen den 12 december deltog statsminister Marin i en videokonferens med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och sju andra EU-länders ledare. På agendan för detta möte i en mindre grupp stod förberedelser inför Europeiska rådets möte. I mötet deltog förutom Finland också Bulgarien, Estland, Irland, Ungern, Österrike, Slovakien och Sverige. Ordförande Michel ordnar motsvarande möten även för andra grupper av länder.

Det är första gången som det ordnas ett toppmöte mellan EU och Sydostasiatiska nationers förbund Asean.

Syftet med toppmötet är att stärka det strategiska partnerskap som ingåtts mellan EU och Asean 2020 och dra upp riktlinjer för ett närmare samarbete. Under mötet diskuteras särskilt globala och regionala säkerhetsfrågor, ekonomiskt samarbete och handelssamarbete samt hållbar utveckling, inklusive den gröna och digitala omställningen.
 
Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden, Asean), tfn 0295 160 306, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden, Europeiska rådet), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli