Rådet antar EU:s migrations- och asylpakt

Rådet har antagit en banbrytande reform av EU:s asyl- och migrationssystem.

Regler har fastställts som bidrar till att hantera inresor på ett ordnat sätt, skapa effektiva och enhetliga förfaranden och se till att bördorna fördelas rättvist mellan medlemsländerna. Rådet har antagit totalt tio lagstiftningsakter som reformerar hela EU-ramen för asyl- och migrationshantering. Les mer på radets hemsida.(Länk till en annan webbplats.)