Europeiska rådet kräver att Ryssland tillåter export av ukrainskt spannmål

Europeiska rådet diskuterade livsmedelstrygghet samt säkerhet och försvar under andra dagen av sitt extrainsatta möte, tisdagen den 31 maj.

Kuvassa vasemmalta oikealle Charles Michel, Mette Frederiksen, Sanna Marin
Bild: Europeriska Union

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.5.2022 

Europeiska rådet fördömer kraftfullt Ryssland för att ha förstört ukrainsk jordbruksproduktion och tagit den olagligt i sin besittning. EU-ländernas ledare uppmanar enträget Ryssland att upphöra med sina attacker mot Ukrainas transportinfrastruktur och tillåta livsmedelsexport från hamnarna i Svarta havet. Unionen stöder såväl Ukrainas jordbruksproduktion som landets livsmedelsexport landvägen och via hamnar.

”Det är viktigt att snabbt komma i gång med exporten av de ukrainska spannmålslagren. Det skulle också bidra till den globala livsmedelstryggheten. Vi måste vara beredda att tillgodose de ökade humanitära behoven, särskilt i bräckliga stater och i de minst utvecklade länderna”, sade statsminister Sanna Marin.

Europeiska rådet uppmanar till effektiv internationell samordning för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. Initiativet Farm syftar till att förbättra livsmedlens och jordbrukets uthållighet mot störningar, i synnerhet i Afrika. EU understöder också en FN-omfattande krishanteringsgrupp och en global allians för tryggad livsmedelsförsörjning. Unionen har förbundit sig att hålla världshandeln med livsmedel öppen, att stärka solidariteten med de mest utsatta länderna och att utöka hållbar livsmedelsproduktion lokalt.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har medfört betydande förändringar också i unionens strategiska miljö och visat att det behövs ett starkare och mer handlingskraftigt EU inom säkerhets- och försvarsområdet. EU har för avsikt att verkställa den så kallade strategiska kompassen, stärka sina partnerskap, förbättra sin resiliens samt öka sin kapacitet för säkerhet och försvar genom effektivare investeringar. De transatlantiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Nato är av central betydelse.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Extra möte i Europeiska rådet den 30–31 maj | Europeiska unionens rådLänk till en annan webbplats(Länk till en annan webbplats.)
EU:s bild- och videomaterial som medierna får använda gratisLänk till en annan webbplats(Länk till en annan webbplats.)
Bilder på statsrådets Flickr(Länk till en annan webbplats.)