Europeiska rådet fördömde Belarus verksamhet och påskyndade införandet av covidintyg

Europeiska rådet fördömde Belarus verksamhet och påskyndade införandet av covidintyg

Belarus, Ryssland, EU:s klimatåtgärder och bekämpningen av coronapandemin var teman för extra mötet i Bryssel den 24-25 maj. Finland representerades av statsminister Sanna Marin.

Statsminister Sanna Marin.
Finland representerades av statsminister Sanna Marin.

Europeiska rådet, som sammanträder till ett extra möte i Bryssel den 24–25 maj, har tydligt fördömt Belarus handlingar på söndagen. Ryanairs plan, som var på väg från Aten till Vilnius, tvingades landa i Minsk, och oppositionsaktivisten och journalisten Roman Protasevitj arresterades. 

Europeiska rådet gav ministerrådet i uppdrag att bereda nya sanktioner så snart som möjligt. Ministerrådet ombeds också bereda ett förbud för belarusiska flygbolag att använda EU:s luftrum och flygplatser. Europeiska rådet ber Internationella civila luftfartsorganisationen att utan dröjsmål undersöka fallet och uppmanar de europeiska flygbolagen att undvika att flyga över Belarus.

Europeiska rådet förde som planerat en strategisk diskussion om Ryssland. EU-ländernas ledare fördömde Rysslands olagliga och provokativa åtgärder mot unionen och dess medlemsländer. Europeiska rådet bekräftade unionens enighet och solidaritet samt stödet till EU:s östliga partner. Europeiska rådet fastställde också fem principer för EU:s Rysslandspolitik och bad EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att rapportera om relationen mellan EU och Ryssland vid EU-toppmötet i juni.

På tisdag, var EU-ländernas ledare nöjda med att vaccineringen har gått snabbare framåt och att ett digitalt covidintyg ska tas i bruk i EU. Europeiska rådet uppmanade alla medlemsländer att ta i bruk det digitala intyget under sommaren. Finlands nationella coronavaccinationsintyg tas i bruk från och med i morgon och det kommer att vara förenligt med EU:s system.

När det gäller klimatpolitiken preciserade Europeiska rådet i enlighet med överenskommelser i december 2020 sin vägledning om hurdana förslag till klimatlagstiftning kommissionen bör bereda för 2030. Det är viktigt för Finland att EU når sina strikta utsläppsmål för 2030 och 2050. Enligt Finland är det också viktigt att alla EU-länder deltar på ett rättvist sätt. Europeiska rådet beslutade att bekräfta sina slutsatser från december och uppmana kommissionen att snabbt lägga fram lagstiftningsförslag som bygger på grundliga konsekvensbedömningar.