Europeiska rådet nådde inte enighet om budgetramen

Europeiska rådet nådde inte enighet om budgetramen

Europeiska rådet, som sammanträdde till ett extra möte i Bryssel den 20–21 februari, nådde inte enighet om EU:s nästa budgetram, det vill säga unionens långtidsbudget för 2021–2027. Förhandlingarna om budgetramen fortsätter senare.

Mötet, som började i torsdags, visade att medlemsländernas ståndpunkter fortfarande varierar stort. Förhandlingarna vid mötet fördes utifrån ett förslag som Europeiska rådets ordförande Charles Michel berett. Förslaget baserar sig med vissa justeringar på det förslag som Finland berett i egenskap av ordförande i Europeiska unionens råd.

Den totala nivån på ordförande Michels budgetförslag ligger på 1,10 procent av EU-ländernas BNI (inklusive särskilda instrument utanför ramen). Finland anser att den totala nivån på budgetramen bör ligga så nära den nuvarande nivån som möjligt, det vill säga på 1,06 procent av medlemsländernas sammanlagda BNI (inklusive särskilda instrument utanför ramen). Utöver en moderat totalnivå på budgetramen framhäver Finland vikten av bland annat landsbygdsutvecklingens finansiering och stödet för forskning och innovation. För Finland är det dessutom viktigt att användningen av unionens medel kopplas till rättsstatsprincipen.

”Under torsdagen och fredagen har vi fört diskussioner mellan alla medlemsländer och enskilt med ordförande Michel. Medlemsländernas ståndpunkter står fortfarande långt ifrån varandra. Finland har hållit fast vid sina mål, men samtidigt framhävt betydelsen av att medlemsländerna går varandra till mötes för att nå enighet”, sade statsminister Sanna Marin.