Tie EU:n ulkopolitiikan ytimeen on avoinna – videotallenne EU:n ulkosuhdehallinnon rekrytointikilpailun webinaarista

Tie EU:n ulkopolitiikan ytimeen on avoinna – videotallenne EU:n ulkosuhdehallinnon rekrytointikilpailun webinaarista

 

Tie EU:n ulkopolitiikan ytimeen on avoinna

Kansainvälinen ura EU:n ulkosuhdehallinnossa – webinaari rekrytointikilpailusta

EU:n ulkosuhdehallinnon historian ensimmäinen avoin hakukilpailu on auki! Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä urasta sekä EU:n arvojen edistämisestä globaalisti, tervetuloa mukaan kuulemaan lisää ulkosuhdehallinnon rekrytointikilpailusta. Webinaari aiheesta järjestetään tiistaina 6.10. klo 10:00 – 11:00 Suomen aikaa.

Osallistuminen tapahtuu Teams-ohjelmiston kautta, jonka voi asentaa koneelle tai käyttää verkkoselaimessa. Linkki osallistumiseen: EUHkilpailu

Ohjelma:

Tilaisuuden avaussanat

Hanna Lehtinen                                                                                      

Suurlähettiläs, edustaja poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa

Euroopan ulkosuhdehallinto työpaikkana

Antti Häikiö

Euroopan ulkosuhdehallinto

EU:n urakilpailut, kuinka haet ja valmistaudut

Mikael Kekkonen

Erityisasiantuntija, toimielinten väliset suhteet ja EU-rekrytoinnit, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa

 

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailusta

 

Yliopistotutkintoni ei ole kansainvälisen politiikan alalta, voinko silti hakea?

Voi hakea. Hakemiseen riittää yliopisto-/AMK-tutkinto sekä riittävä määrä työkokemusta (ks. virallisen lehden kilpailuilmoitus). Tutkinnosta saa valinnasta lisäpisteitä, jos se liittyy tiettyihin aloihin Ks. ilmoituksen liite II), mutta se ei ole vähimmäisedellytys. 

Onko hakuprosessissa ikärajoituksia?

Ei ole. Virkamiehet jäävät kuitenkin eläkkeelle viimeistään 66 vuotiaina, joten lähellä eläkeikää olevien kilpailun läpäisseiden hakijoiden mahdollisuudet löytää työpaikka voi olla huono.

Onko vähimmäisvaatimuksia pidemmästä kokemuksesta kilpailussa hyötyä (paitsi, että täyttää enemmän listan kriteerejä)?

Vähimmäisvaatimuksia pidemmästä kokemuksesta ei sinänsä saa mitään plussaa, mutta työvuosien kertyessä useimmille tulee monipuolisempaa kokemusta, joka siis kerryttää pisteitä valintakriteereiden mukaisesti. Työvuosia ei kuitenkaan sinänsä lasketa, kunhan minimiehdot täyttyvät. Valintakriteereiden lisäksi monipuolisesta ja pitkästä kokemuksesta on havaittu olevan hyötyä, jos pääsee arviointikeskusvaiheeseen. Siellä suoritettavat tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä oppii parhaiten työelämässä.

Ovatko esityksen kalvot saatavilla jostain?

Koko tapahtuman videotallenne on You Tubessa, linkki löytyy mm. Suomen EU-edustuston websivuilta.

Jo etukäteen, jos harkitsee AD5 ja AD7 tasojen välillä, oma kokemus juuri riittäisi AD7-tasoon, mutta olisivatko paremmat mahdollisuudet, jos hakee suoraan alemmalle tasolle?

Mahdoton antaa selkeää vastausta. AD5 kilpailussa on enemmän paikkoja varallaololistalle, mutta hakemuksia tullee enemmän. Jokaisen hakijan täytyy itse harkita.

Hakulomakkeessa on kysymys: missä roolissa näet itsesi tuottamassa eniten arvoa. Tässä haetaan varmasti henkilökohtaisia preferenssejä, mutta millaisia organisatorisia rooleja AD5 voi käytännössä täyttää?

Kannattaa katsoa tarkkaan kilpailuilmoituksen liitteissä I-III mainitut tehtävät, valintakriteerit ja hakuedellytykset.

Voiko tämän kilpailun läpäistyään hakea ainoastaan EUH:n paikkoja vai kaikkia avoimia virkoja EU:n toimielimissä?

Varallaololista on aluksi avoinna vain ulkosuhdehallinnolle. Jos kaikki varallaololistalla olevat eivät ole rekrytoituneet johonkin tiettyyn aikaan mennessä (esim. vuoden kuluttua, se vaihtelee), niin erillisellä päätöksellä lista voidaan avata niin, että jotkut tai kaikki toimielimet voivat rekrytoida listoilta. Se on yleinen käytäntö, mutta siitä ei ole mitään takeita.

Hei, minkälainen todistus tarvitaan kielitaidosta?

Testin 1. vaiheessa ei tarvita mitään todistuksia.

Ks. Liite III: ”Kielitaidosta ei yleensä vaadita todistuksia, joitakin kieliammattilaisten tai erityisosaajien kilpailuja lukuun ottamatta.

Hakijalta voidaan pyytää lisätietoja tai muita asiakirjoja missä tahansa menettelyn vaiheessa. EPSO ilmoittaa hakijoille, mitä todistusasiakirjoja tarvitaan ja milloin ne on toimitettava.”

Kuten liitteessä II mainitaan, muiden kuin EN tai FR osaamisesta voi tiettyjen kielien osalta saada lisäpisteitä ja niitä voidaan myöhemmin testata esim. työhaastattelussa. Kielen osaamisen pitäisi olla vähintään kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2 tasolla: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56

Kilpailuilmoituksessa mainitaan, että työkokemuksena lasketaan sellainen kokemus, josta on saatu palkkio. Harjoittelut ja vapaaehtoistyö lasketaan myös, mikäli näistä on saatu palkkio. Tarkoittaako tämä vain palkkattua työtä vai lasketaanko esimerkiksi stipendit (eg. EDUFI-harjoittelu)?

Tämä on tulkinnanvarainen kysymys, josta EPSO päättää. Lähtökohtaisesti myös stipendiaatilla maksettu harjoittelu tai vapaaehtoistyö lasketaan hyväksi.

Työkokemuksen yhteydessä mainitaan myös asepalvelus - lasketaanko tämä myös siis työkokemuksena?

Se riippuu EPSO:n tulkinnasta. Asepalvelus tai siviilipalvelus (jos esimerkiksi jossain kehitysyhteistyöjärjestössä) ja sen muoto kannattaa siis mainita.

Kun mainitsit testikeskuksista "ympäri maailmaa": onko näitä siis myös EU:n ulkopuolella esim. delegaatioiden yhteydessä?

Testikeskuksia on ympäri maailmaa, myös EU:n ulkopuolella. EPSO ilmoittaa ne erikseen jokaisen kilpailun yhteydessä, mutta vanhojen kilpailujen testikeskuksista saa yleiskäsityksen missä testejä voi tehdä: https://www.prometric.com/sites/default/files/2020-09/CO131%20Site%20List.pdf
(Prometric on yksityisyritys, jota EPSO käyttää testien järjestämiseen)

Onko harjoittelumateriaaleja saatavilla suomeksi?

Harjoittelumateriaaleja on valitettavasti hyvin vähän tarjolla suomeksi. EPSO:n sivuilta löytyy muutamia harjoitustehtäviä kaikilla virallisilla kielillä: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_fi

Pääsin CAST-IV-kokeen läpi, mutta eikö näihin avoimiin voi hakea siitä huolimatta? Eli toisin sanoen, että CAST-koe ei jollain tapaa pyyhkiydy pois EPSO-rekrytointijärjestelmästä.

Määräaikaisiin tehtäviin ja pysyvien virkamiesten urakilpailuihin voi hakea samaan aikaan.

Kysymyksiä liittyen rekrytointikilpailuun on mahdollisuus esittää ennakkoon. Mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Linkki EPSO:n sivuille ao. kilpailusta: https://epso.europa.eu/content/administrators-field-external-relations_fi