Avoimet tehtävät - Korkeakouluharjoittelija

Avoimet tehtävät - Korkeakouluharjoittelija

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa hakee korkeakouluharjoittelijaa keväälle 2021 Brysseliin

TOIVOTTU HARJOITTELUAJANKOHTA:

Aloitus 1.3. tai 1.4.2021, tai sopimuksen mukaan (ajoituksessa huomioidaan tarvittaessa Covid-19-tilanne), harjoittelun kesto 3kk

TEHTÄVÄNKUVAUS:

Harjoittelija toimii Suomen EU-edustustossa ja avustaa edustuston Antici-virkamiestä sekä osallistuu edustuston johdon tukemiseen. Harjoittelija osallistuu Coreper II –kokousten valmisteluun ja niistä raportointiin, laatii taustamuistioita ja tekee selvityksiä edustuston johdon käyttöön. Lisäksi harjoittelija avustaa ulkoasiainneuvoston, yleistenasioiden neuvoston ja Eurooppa-neuvoston valmisteluissa sekä erilaisten tilaisuuksien valmistelussa. Lisäksi muut mahdolliset päällikön erikseen määräämät tehtävät.

TOIVOTTU OPINTOTAUSTA JA OPINTOJEN VAIHE:

Tehtävä soveltuu parhaiten opintojensa loppuvaiheessa olevalle yliopisto-opiskelijalle. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi yhteiskunta-, hallinto-, oikeus- tai humanistiset tieteet. EU-asioiden tuntemus on eduksi.

KIELITAITOVAATIMUKSET:

Edellytyksenä hyvä englannin kielen taito. Ranskan kielen taito lasketaan eduksi.

MUUT OSAAMISVAATIMUKSET:

EU:n toiminnan ja instituutioiden tuntemus on eduksi. Kansainvälinen opiskelu- ja harjoittelukokemus lisäävät valmiuksia osallistua nopeatempoiseen ja laaja-alaiseen työhön.

MUUT OMINAISUUDET:

Joustavuus, paineensietokyky, kiinnostus oppia ja omaksua uusia asioita. Sosiaaliset kyvyt auttavat uusiin verkostoihin sopeutumisessa.

ASUNTO:

Brysselissä on yleensä hyvin tarjolla lyhytaikaisia vuokra-asuntoja. Edustusto ei osallistu asunnon etsintään.

YHTEYSHENKILÖ:

Reetta Härönoja, Lähetystöneuvos, Antici                                                                                    

[email protected] puh. +32 2 287 8440

PALKKA:

Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (v. 2021 palkka on 1252,00 EUR/kk)

Harjoitteluun valitulla tulee olla vähintään kahden kuukauden harjoittelurahoitus järjestettynä (vähintään 1680 euroa/harjoittelu). Edustusto voi mahdollisesti kustantaa kolmannen kuukauden palkan, mikäli yliopiston rahoitustuki ei sitä kata.

LISÄTIETOJA:

Pyydämme lähettämään kirjallisen hakemuksen (otsikolla ’Antici korkeakouluharjoittelija’) sisältäen CV:n sekä motivaatiokirjeen ja todistuksen yliopiston rahoitustuesta 3.2.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Haastattelut järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).