Avoimet tehtävät - Assistentti

Avoimet tehtävät - Assistentti

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa hakee palvelukseensa assistenttia pysyvän edustajan sijaiselle (COR I). Työsuhde on määräaikainen ajalle 01.04.2021 – 31.03.2022 tai sopimuksen mukaan, tehtävän jatko on mahdollinen.

Assistentin tehtäviin kuuluu monipuoliset pysyvän edustajan sijaisen henkilöassistentin tehtävät mm. kalenterin hallinta, kokous- ja matkajärjestelyt sekä tilaisuuksien koordinointi ja muut yleiset assistenttitehtävät. Tehtävänkuvaan kuuluu myös Coreper I –koordinaation, ml. Mertens-virkahenkilön, assistentin tehtävät kuten mm. sähköpostin koordinointiin sekä asiakirjojen valmisteluun, kokoamiseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät, kokous- ja matkajärjestelyt sekä erilaiset hallinnolliset tehtävät.

Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, vahvaa toimisto-ohjelma- ja tietotekniikkaosaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja sijaisuuksien suhteen sekä hyvää paineensietokykyä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Edellytämme myös tehtävään sopivaa koulutusta, kuten ammattikorkeakoulututkintoa (esimerkiksi tradenomi) tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Tarjoamme mielenkiintoisen työn kansainvälisessä ympäristössä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin-edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Lisätiedot työn sisällön osalta assistentti Säde Hotakainen, [email protected], puh. +32 473 53 14 18 ja työsuhteen ehtojen osalta hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raija Stenberg, [email protected], puh. +32 473 52 73 01.

Vapaamuotoinen hakemus (ml. ansioluettelo ja suosittelijoiden yhteystiedot), otsikolla Assistentti COR I, pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 27.1.2021 sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Haastattelut järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).