Avoimet tehtävät - Assistentti kilpailukyky-, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden tiimiin

Avoimet tehtävät - Assistentti kilpailukyky-, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden tiimiin

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa / Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinto hakee palvelukseensa sektoriassistenttia (kilpailukyky, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2021 – 31.5.2022 tai sopimuksen mukaan, tehtävän jatko on mahdollinen.

Assistentin tehtäviin kuuluu edustuston KIKY- ja TSTK -sektorien (kilpailukyky, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat) kuusihenkisen virkamiestiimin avustaminen. Pääasialliset tehtävät ovat kokous-, seminaari- ja tapaamisjärjestelyt, kalenterinhallinta, EU-instituutioiden ja ministeriöiden välinen asiakirjaliikenne, ministerineuvostojen kokousten käytännön valmistelut, yhteydenpito ja tiedonvaihto EU-instituutioiden ja ministeriöiden välillä sekä hallinnolliset tukitoimet kuten matka- ja edustustyöjärjestelyt sekä vierailujärjestelyt.

Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja sijaisuuksien suhteen, hyvää paineensietokykyä sekä vahvaa toimisto-ohjelma- ja tietotekniikkaosaamista. Edellytämme myös tehtävään sopivaa koulutusta, kuten ammattikorkeakoulututkintoa (esimerkiksi tradenomi) tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen assistenttityön EU-päätöksenteon parissa kansainvälisessä ympäristössä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Lisätietoja työn sisällön osalta antaa Paula Laine-Nordström, [email protected], puh. +32 474 931 221. Palvelussuhteen ehdoista kertovan tietopaketin sekä lisätietoja työsuhteen ehtojen osalta voi pyytää [email protected].

Pyydämme lähettämään kirjallisen hakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden yhteystiedot ’Assistentti KIKY TSTK’ otsikossa mainiten sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Hakuaika päättyy 18.4.2021. Haastattelut järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).