Assistentti ECOFIN sijaisuus

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa hakee palvelukseensa Brysseliin sektoriassistenttia (talous- ja rahoitusasiat, tulliasiat sekä alue- ja rakennepolitiikka) määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 10.01.2023 – 03.08.2023 tai sopimuksen mukaan.

Assistentin tehtäviin kuuluu edustuston Coreper II -sektorin ECOFIN-tiimin (talous- ja rahoitusasiat, tulliasiat sekä alue- ja rakennepolitiikka) seitsemän virkahenkilön avustaminen. Pääasialliset tehtävät ovat ministerineuvostojen (ECOFIN ja yleisten asioiden neuvostojen) kokousten käytännön valmistelut, EU-instituutioiden ja ministeriöiden välinen asiakirjaliikenne, yhteydenpito ja tiedonvaihto sekä hallinnolliset tukitoimet kuten matka- ja edustustyöjärjestelyt sekä kokous-, tapaamis- ja vierailujärjestelyt. Lisäksi tehtävään kuuluu Coreper II –assistentin tukeminen.

Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, ranskan kielen tuntemus katsotaan eduksi. Edellytämme lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja sijaisuuksien suhteen, hyvää paineensietokykyä sekä vahvaa toimisto-ohjelma- ja tietotekniikkaosaamista. Edellytämme myös tehtävään sopivaa koulutusta (esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto). Arvostamme soveltuvaa työkokemusta, oma-aloitteisuutta, huolellisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme monipuolisen assistenttityön kansainvälisessä EU-päätöksenteon ympäristössä. Osana ulkoministeriötä Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa on joustava ja kannustava työnantaja. Liukuva työaika ja osittainen mahdollisuus etätyöhön helpottavat työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys on meille tärkeää, joten tarjoamme työntekijöiden käyttöön mm. kuntosalin sekä virkistys- ja liikuntatuen. Kielikoulutustuen ja moninaisten koulutusmahdollisuuksien avulla tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Viikkotyöaika on 36:15 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy välille 2700-2800e/kk brutto.  Lopullinen palkka määräytyy tämän vaihteluvälin puitteissa tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tehtävän nykyinen haltija Heidi Helin ([email protected], puh. +32 470 201 420). Lisätietoja työsuhteen ehdoista voi kysyä [email protected]. Perustietoa Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista löytyy nettisivuilta.

Pyydämme lähettämään työhakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden yhteystiedot ’Assistentti ECOFIN sijaisuus’ otsikossa mainiten sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Hakuaika päättyy sunnuntaina 13.11.2022.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).