Yhteenveto rajanylityksen ohjeistuksesta 14.5.-14.6.2020

Yhteenveto rajanylityksen ohjeistuksesta 14.5.-14.6.2020

HUOM! Viro on päättänyt vapauttaa 1.6.2020 alkaen Viroon suuntautuvaa matkustamista EU- ja Schengen-maista. Suomeen päin saapuessa suositukset ovat tällä hetkellä ennallaan, eli maahanpääsyn edellytyksenä on paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta sekä työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Vaikka laivayhtiö myisi asiakkaalle lipun, päätöksen maahanpääsystä tekee rajaviranomainen, Suomessa Rajavartiolaitos ja Virossa Politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Rajanylitys Virosta Suomeen

Suomeen saavat matkustaa kaikki Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, EU-maiden kansalaiset, jotka ovat rekisteröineet oleskelunsa Suomessa sekä kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oleskeluoikeus Suomessa. Lisäksi sallitaan työmatkaliikenne, työsuhde tai toimeksianto, joka pitää kyetä todistamaan dokumentilla rajalla. Rajanylitys sallitaan myös Suomessa välttämättömissä perheasioissa tai muista painavista syistä. Vapaa-ajan matkustamista ei vielä katsota välttämättömäksi tai painavaksi syyksi.

Suomeen saapuvan on noudatettava 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Siinä on sallittu työpaikan ja asuinpaikan välinen kulkeminen, sekä kauppa- ja apteekkiasiointi.

Koska suurlähetystö ei ole rajanylityksestä vastaava viranomainen, se ohjaa asiakkaat Rajavartiolaitoksen puoleen yksittäisissä rajanylitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkemmin ohjeistus löytyy Rajavartiolaitoksen sivuilta: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen  .

Jos ette saa vastausta kysymykseen ohjeistuksesta, lisätietoja antaa Rajavartiolaitoksen kansalaisneuvonta: https://www.raja.fi/ajankohtaista/poikkeusolot  

Seuraa myös Suomen suurlähetystön ajankohtaistiedottamista suurlähetystön Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/SoomeSuursaatkondTallinn  ja Twitteristä: https://twitter.com/FinEmbTallinn

Rajanylitys Suomesta Viroon: Päivitetty 29.5.2020.

Viro on päättänyt avata rajansa Euroopasta tulijoille 1.6.2020 alkaen. Suomessa on edelleen voimassa ulkoministeriön suositus välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan pandemiatilanteessa esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. Suomeen palatessa on edelleen voimassa suositus 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista.

Viroon saavat saapua 1.6.2020 alkaen oireettomat henkilöt EU- tai Schengen-maasta sekä Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista. 14 päivän karanteenivaatimus koskee niistä maista saapuvia, joissa virustilanne on huonompi: koronatartuntojen suhteellinen tartuntamäärä viimeisen kahden viikon aikana on suurempi kuin 15. Tämä tarkoittaa, että jos lähtömaassa on tartuntoja 100 000 asukasta kohden 15 tai vähemmän, henkilön ei tarvitse jäädä 14 päivän karanteeniin. Muussa tapauksessa 14 päivän karanteenivelvoite jää voimaan.

Lista maista ja karanteenivelvoitteista päivitetään aina perjantaisin, uusimman tiedon löytää sivuilta
www.kriis.ee ja  Viron ulkoministeriön sivulta www.vm.ee .

Tämänhetkisen tilanteen mukaan, saa Suomesta matkustaa Viroon ilman karanteenivaatimusta 1. kesäkuuta alkaen. Suomen ulkoministeriö kehottaa edelleen välttämään matkustamista.

Huom! Rajaa ei saa ylittää sairaana.