Coronavirusnyheter i Spanien

Coronavirusnyheter i Spanien

Ett nytt nödläge har deklarerats i hela Spanien. Användning av ansiktsmask på offentliga platser är fortvarande obligatoriskt. Bevis på negativt PCR- eller TMA-test krävs vid ankomst till Spanien från resenärer som anländer från riskområden. De självstyrande enheterna är huvudsakligen ansvariga för de begränsningar som är i kraft under nödläget. Finländare som reser i samt vistas permanent i Spanien ombes läsa utrikesministeriets och ambassadens meddelanden, sociala medier och webbplatser samt meddelanden från de lokala myndigheterna.

Uppdaterad i april 2020

Nödläge i hela Spanien från och med 25.10.2020

På grund av det förvärrade epidemiläget har statsminister Pedro Sánchez deklarerat nödläge i hela Spanien 25.10.2020 - 9.5.2021. Ifall Spaniens epidemiläge förbättras under denhär tiden, kan nödläget avslutas redan tidigare. Ambassaden följer med situationen.

Under nödläget har makten av begränsningarnas genomförande delegerats till ledarna av de självstyrande enheterna, som kan bestämma om begränsningarna inom självstyrelserna. Undantag är endast begränsningarna i rörelsefriheten om nätterna, som är i kraft i nästan hela Spanien (se mer nedan).

I hela Spanien, bortsett Kanarieöarna, begränsas rörelsefriheten mellan klockan 23-06. Under den tiden är det tillåtet att röra sig ute endast för berättigade orsaker. Sådana orsaker är att söka sig till hälsovård, anskaffning av läkemedel, att söka sig till en djurläkares akut mottaging, röra sig på grund av jobbplikt, hemfärd på grund av de tidigare nämnda ärendena, att röra sig i ärenden som gäller skötande av åldringar, barn, handikappade eller personer i speciellt sårbar situation, force majeure-orsak eller någon annan berättigad orsak, samt tankande av fordon för de tidigare nämnda ärendena. De självstyrande enheterna kan, om de så vill, flytta begynnelsetiden eller sluttiden för begränsningen med en timme.

De självstyrande områdena kan besluta om begränsning av rörligheten från och till området, antingen i hela självstyrande området eller i delar av det. Med andra ord kan de autonoma områdena isolera hela självstyrelseområdet eller mindre enheter inom självstyret. Undantag i begränsningarna i rörelsefriheten är bland annat att söka sig till hälsovård, daghem, läroanstalt eller arbetsplats, brådskande lag- eller notarieärenden, force majeure-orsak eller annan berättigad orsak. Ambassaden erbjuder ett resebrev för personer som bor i Finland och rör sig på områdena för att återvända hem.

De självstyrande områdena kan dessutom besluta om begränsningar gällande sammanträden av högst sex personer (gäller inte personer som bor i samma hushåll). Några självstyrelse områden har begränsat sammanträde att gälla enbart personer i samma hushåll. Flera självstyrelse områden har även begränsat rökning på allmänna platser, medräknat restaurangers terrasser, ifall det finns andra personer på under två meters avstånd. Också andra begränsningar är i kraft på områdena, så som begräsningar i öppethållningstider och beläggningsgrader.

Gällande vilka begränsningar som är i kraft rekommenderar vi att följa med informationen i det egna självstyrelse området. Brott mot begräsningarna kan bestraffas. Spanska myndigheter är ansvariga för inträdesbegränsningar och andra begränsningar i Spanien. För ytterlig information rekommenderar vi att kontakta de spanska myndigheterna eller den spanska ambassaden i Helsingfors.

Användning av ansiktsmask är fortfarande obligatoriskt

Förordningen Real-Decreto-ley föreskriver bland annat att alla personer äldre än 6 år alltid bör använda andningsskyddLänk till en annan webbplats. på offentliga platser, såväl inomhus som utomhus. Tvånget att bära andningsskydd gäller även i kollektivtrafiken samt i privata fordon (inkl. taxi, VTC osv.), när passagerarna inte bor i samma hushåll. 

Andningsskydd är inte obligatoriskt för personer som lider av andningssvårigheter och vilkas hälsa bevisligen skulle kunna påverkas negativt av masken, eller för personer som på grund av en utvecklingsstörning eller någon annan orsak inte kan använda en mask. Användning är inte heller obligatoriskt vid individuell sport som utövas utomhus eller under sådan verksamhet där användning på grund av verksamhetens natur inte kommer i fråga, samt i andra force majeure-situationer. 

Andningsskyddet ska täcka näsan, munnen och hakan. Modellen har inte definierats separat, men hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar "hygieniska masker" eller kirurgmasker (mascarillas higiénicas o quirúrgicas). Straff kan utmätas för brott mot bestämmelsen.

Finländare som vistas i Spanien

Om du misstänker att du insjuknat i coronavirus bör du ringa din allmänläkare eller en jourläkare och berätta om dina symtom. De ger dig råd i situationen. På ambassadens sociala medier finns dessutom alla Spaniens självstyrelseområdens journummer för coronafrågorLänk till en annan webbplats.

Vid inresa: Formulär gällande hälsouppgifter samt hälsogranskning, negativt PCR- eller TMA-test

Hälsovårdsministeriet har specificerat åtgärderna vid inkomst. Alla som anländer  i Spanien från utlandet, vare sig luftväg eller via havet bör fylla i ett formulär gällande hälsouppgifter antingen på adressen: www.spth.gob.esLänk till en annan webbplats. eller via gratis appen SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Då resenären fyllt i formuläret får hen en QR-kod, som bör visas vid inresa.

Alla resenärer som reser till Spanien luftväg eller via havet måste ge sitt medtycke till en hälsogranskning då de anländer. Febern mäts av alla, antingen med en febertermometer eller en värmekamera. Ifall resenären har över 37,5 grader feber, visas resenären till en noggrannare hälsogransking. Hälsogranskingen kan göras även på basis av hälsoformuläret eller orsaker som kommer fram vid visuell granskning. Beroende på utvärderingen av hälsogranskingen hänvisas resenären antingen till närmaste hälsocentral eller tillåts fortsätta sin resa. Tillsvidare utförs inte korona test vid flygfälten eller stationerna.

Ett intyg över ett negativt Covid-19-test (PCR/TMA, max. 72h före resan) krävs för alla passagerare som anländer från riskområde Länk till en annan webbplats.till Spanien. Passagerare som reser från Finland behöver ett intyg tills 9.5.2021. Från 10.5.2021 tills 23.5.2021Länk till en annan webbplats. passagerare som reser från Finland, utom norra Finland och östra Finland, behöver ett intyg. Mer information om testerna härLänk till en annan webbplats..

Om flyg

Följ ditt flygbolags eller din researrangörs information på kundinformationssidor och i sociala medier och kontakta dem främst elektroniskt. Flygsituationen ändras fortlöpande, så kom ihåg att kontrollera det aktuella läget för ditt flyg. Kontrollera ditt flygbolags information om hygiennormer, och om andningsskydd är obligatoriska i planet. Notera att masktvånget i Spanien gäller i alla offentliga lokaler, även på flygplatserna. 

Några länder har begräsningar som gäller passagerare som gör en mellanlandning i landet. Om du gör en mellanlandning i ett annat land innan du anländer till Spanien, kom ihåg att kontrollera begränsningarna även i det land där du mellandar.

Finnair kräver ett intyg över negativt PCR- eller TMA-test från alla sina passagerare på väg till Finland. Mer information finns på Finnairs webbplats.

Gränskontroller 

Spanien hävde gränskontrollerna för invånare i EU- och Schengen-länderna efter att det första nödläget upphörde 21.6. Inget karantäntvång gäller längre för personer som kommer från utlandet. I Januari 2021 började Spanien gränskontrollerna vid den portugisiska gränsen.

Finlands utrikesministeriums rekommendation är fortfarande att undvika onödigt resande till andra än de länder som har hävt den inre gränskontrollen.

Om turist- och säsongsboende

Turistboende har öppnats i hela Spanien men det finns mindre optioner än normalt. Kanarieöarna inför från och med den 14 november en regel om att det för boende på turistinrättningar måste kunna uppvisa ett negativt Covid-19-test som utfärdats senast 72 timmar före ankomst till Kanarieöarna. Barn under sex år är undantagna regeln.

Turistinrättningar på Kanarieöarna kräver bevis av ett negativt Covid-19-testresultat

​​​Kanarieöarna har bestämt att boende på turistinrättningar måste kunna uppvisa ett negativt Covid-19-test som utfärdats senast 72 timmar före ankomst till Kanarieöarna. Barn under sex år är undantagna regeln. Testet måste betalas själv. Observera att ett intyg över negativt coronavirustest är obligatorisk bara för turister boende på turistinrättningar.

Intyget måste innehålla: datumet, klockslaget, personuppgifterna, information om testplatsen och bevis på negativt resultat. Intyget bör vara skrivet på spanska eller engelska. Intyget är inte obligatoriskt personer som inte har haft symptom som tyder på coronavirussmitta och som kan bevisa at hon eller han har varit på Kanarieöarna 15 dagar innan in checkning på turistinrättningen.

En person som inte kan uppvisa bevis för ett negativt test resultat förnekas inträde på boendet. Om personen samtycker till att bli testad, hänvisas hen omedelbart till närmaste ställe för korona testning. I sådant fall stannar resenären i karantän vid boendeanläggningen tills negativt testresultat erhållits.

Alla boende på turistinrättningar på Kanarieöarna borde ladda ned och använda applikationen som kallas Radar Covid. Användning av applikationen skall fortsättas 15 dagar efter resa. Mer information på engelska här.

Ett intyg över ett negativt Covid-19-test krävs för alla passagerare som anländer från riskområde till Spanien. Notera att Kanarieöarna fortfarande kräver att boende på turistinrättningar måste kunna uppvisa ett negativt Covid-19-test.

Till Tenerife och Gran Canaria (nivå 3) tillåts enbart nödvändiga resor och turister som har bokat boende på en turistinrättning. Läs mer om begräsningar i Kanarieöarna härLänk till en annan webbplats..

Om Finlands inre gränskontroll och reserestriktioner

Utrikesministeriets allmänna rekommendation på grund av pandemiläget är fortfarande att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder för vilka kontrollen av de inre gränserna och karantänsrekommendationen har slopats. 27.1. beslutade regeringen om skärpningar i villkoren för gränstrafiken.

Trots att den inre gränskontrollen fortsätter vid de inre gränserna är trafik i anslutning till återvändande, pendling och övrig nödvändig trafik till Finland möjlig. Trafiken kan exempelvis gälla familjeärenden, personliga skäl eller fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Återvändande trafik avser utöver finska medborgare dessutom alla medborgare i EU- och Schengen-staterna och deras familjemedlemmar som bor i Finland samt tredje lands medborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd. Ytterligare information finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

När en resande har återvänt till Finland

Det rekommenderas att personer som kommer till Finland från Spanien håller sig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn. Personerna bör då undvika onödiga fysiska kontakter och de borde begränsa sin rörlighet utanför hemmet. Vid symtom i andningsvägarna ska du omedelbart kontakta hälsovården. Frivilliga karantänen kan förkortas med två frivilliga test. 

Om du vid ankomsten till Finland har ett högst 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest ska du göra ett andra coronatest tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet. Om resultatet också av det andra testet är negativt kan du avbryta den frivilliga karantänen. Om du inte har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest, rekommenderar vi frivillig karantän oberoende av hur länge du tänker stanna i Finland.  Du kan förkorta karantänen genom att göra ett coronatest genast när du anländer till Finland och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet av båda testerna är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

THL har uppdaterat maskrekommendationen för medborgare. Hädanefter rekommenderas användning av ansiktsmask för personer som fyllt 12 år. I all trafik ska du fortsättningsvis komma ihåg att undvika fysiska kontakter och behålla säkerhetsavståndet till andra människor samt iaktta en god hand- och hosthygien. Lämna helst flygplatsen eller hamnen med egen bil eller anlita taxi. 

Sidan FINENTRY Länk till en annan webbplats.gör resande till Finland och testning av passagerare flytande. På sidan fins information om Covid-testning och den frivilliga karantänen i Finland.

De spanska myndigheternas anvisningar och meddelanden

Den spanska regeringens meddelanden kan till exempel läsas på premiärministerns kanslis sidorLänk till en annan webbplats. (på engelska). Spaniens olika regioner kan också ha egna restriktioner, som det lönar sig att följa lokalt.

Mer information om coronaviruset finns exempelvis på Spaniens hälsovårdsministeriets sidor Länk till en annan webbplats.(på spanska).

Det allmänna nödnumret är 112. Motsvarande nummer för coronavirusförfrågningar i Spaniens olika självstyrelseområden finns på hälsovårdsministeriets sidorLänk till en annan webbplats..

Den som reser ut ur Spanien bör främst kontakta sin researrangör eller flygbolaget. Mer information om flygsituationen finns till exempel på AENA:s sidorLänk till en annan webbplats.. AENA administrerar flera flygplatser. Om läget gällande tågtrafiken finns information på Renfes Länk till en annan webbplats.sidor.

Ytterligare information till finländare

Madrids ambassad på FacebookLänk till en annan webbplats.

Madrids ambassad på TwitterLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet: Frågor och svar om resande och coronavirusetLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet: Sidan Nettikonsuli på FacebookLänk till en annan webbplats.

Institutet för hälsa och välfärd THL: Aktuellt om coronavirusetLänk till en annan webbplats.

Gränsbevakningsväsendet: Aktuella frågor och svar om coronavirusetLänk till en annan webbplats.

Statsrådets kansli: Information och råd om coronavirusetLänk till en annan webbplats.

Statsrådets kansli: Regeringens riktlinjer om hanteringen av coronavirusläget Länk till en annan webbplats. 

Ambassadens avvikande kundtjänst i coronavirusläget

Ambassadens telefonlinje är öppen på numret +34 91 319 6172. Vi tar emot samtal vardagar under kundtjänsttid kl. 10–13. Vi ber att förfrågningar som gäller konsulära ärenden, coronavirusläget i Spanien och resande fortfarande skickas per e-post till [email protected] Vi besvarar frågorna så snabbt som möjligt i den ordning de kommer in.

Kunder tas emot endast med tidsbokning. De honorära konsulatens kundtjänsttider finns på beskickningens webbplats. I brådskande nödfall under veckoslut och helgaftnar betjänar UM:s jourcentral kunderna alla dagar dygnet runt på [email protected] eller +358 9 1605 5555. 

Behandlingen av inreseansökningar är tills vidare avbruten. Man har börjat bevilja pass och personkort med tidsbokning. Ambassaden informerar om ändringarna på sin webbplats och på kanaler på sociala medier.

Ambassaden rekommenderar att alla turister och personer som redan vistas i landet gör en reseanmälanLänk till en annan webbplats..