Nya ambassadörer till Egypten, Portugal, Spanien och Georgien

Nya ambassadörer till Egypten, Portugal, Spanien och Georgien

Republikens president fattade den 15 februari beslut om följande ambassadörsutnämningar:

Tuula Yrjölä. Foto. UMUtrikesrådet Tuula Yrjölä till chef för Finlands ambassad i Kairo, Egypten från och med den 1 september 2013.

Yrjölä är för närvarande Helsingforsbaserad ambulerande ambassadör i Centralasien. Till hennes verksamhetsområde hör Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Inom utrikesrepresentationen har hon tidigare tjänstgjort vid ambassaden i Kiev och vid generalkonsulatet i New York.

Yrjölä har varit chef för enheten för Östeuropa och Centralasien och innehaft olika uppdrag vid utrikesministeriets östavdelning, Europaavdelning och press- och kulturavdelning.

Roberto Tanzi-Albi. Foto: UMUtrikesrådet Roberto Tanzi-Albi till chef för Finlands ambassad i Madrid, Spanien från och med den 1 september 2013.

Tanzi-Albi flyttar till Madrid från Kairo där han varit Finlands ambassadör sedan 2009. Inom utrikesrepresentationen har han också tjänstgjort som ministerråd vid ambassaden i Tallinn samt med olika uppdrag vid ambassaderna i Paris, Washington, Riad och Mexico City.

Vid utrikesministeriet har Tanzi-Albi innehaft olika uppdrag vid den politiska avdelningen. Han har varit chef för Europainformationen och för kommunikationsenheten vid ministeriets informations- och kulturavdelning.

Tanzi-Albi började arbeta vid utrikesministeriet 1984.

Outi Holopainen. Foto: UMUtrikesrådet Outi Holopainen till chef för Finlands ambassad i Lissabon, Portugal från och med den 1 september 2013.

Holopainen är för närvarande chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering vid utrikesministeriet. Hon har tidigare tjänstgjort som chef för enheten för vapenkontroll och innehaft olika tjänster vid den politiska avdelningen och den administrativa avdelningen. Inom utrikesrepresentationen har Holopainen tjänstgjort i Bonn och i Stockholm.

Holopainen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1988.

Christer Michelsson. Foto: UMUtrikesrådet Christer Michelsson till Helsingforsbaserad ambassadör för Georgien från och med den 20 februari 2013.

För närvarande ansvarar Michelsson för att utveckla utrikesministeriets tjänster för allmänheten. Han har också tjänstgjort vid ministeriets administrativa, handelspolitiska och politiska avdelningar samt vid utrikesministeriets EU-sekretariat. Michelsson har varit chef för personalplaneringsenheten.

Inom utrikesrepresentationen har Michelsson tidigare tjänstgjort som ambassadör i Kiev, som minister vid ambassaden i Moskva och med olika uppdrag i Madrid, Bonn och Peking.

Michelsson har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1986.

För mera information: chefen för personalförvaltningen Vesa Lehtonen, tfn 09 1605 5401