Suomen Madridin-suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2023

Oletko kiinnostunut harjoittelusta kansainvälisten asioiden parissa, osaatko espanjaa? Haemme korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2023. Harjoittelussa on mahdollista perehtyä monipuolisesti suurlähetystön laajaan tehtäväkenttään.

Haemme yliopistoista kahta korkeakouluharjoittelijaa kolmen kuukauden mittaisille harjoittelujaksoille tammikuusta alkaen. Tarkka ajankohta on neuvoteltavissa.

Yliopistoista tulevien korkeakouluharjoittelijoiden tehtäviin kuuluvat erityisesti:

 • avustaminen suurlähetystön eri sektorien työtehtävissä
 • osallistuminen poliittisten ja taloudellisten raporttien laadintaan
 • osallistuminen edustuston viestintään ml. verkkotiedottaminen sekä mediakatsausten (kulttuuri, politiikka, talous) laatiminen
 • tiedonhankinta ja analysointi
 • osallistuminen suurlähetystön edustajana erilaisiin briefing- ja tiedotustilaisuuksiin sekä seminaareihin ja niistä raportointi
 • osallistuminen asiakaspalveluun ml. vastaaminen Suomea koskeviin tiedusteluihin
 • avustaminen suurlähetystön tilaisuuksien järjestelyissä.

Valittavilla harjoittelijoilla on:

 • sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • erittäin hyvä espanjan ja englannin kielen taito
 • hyvät tietotekniset taidot
 • mielenkiintoa kansainvälistä politiikkaa sekä Espanjan poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan
 • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, joustavuutta ja palveluasennetta.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot

Harjoittelusta korvauksena on Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (vuonna 2022, 1 283,00 euroa/kk) tai suoraan harjoittelijalle maksettava riittävä apuraha. Kolmen kuukauden harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista: työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1 680 euroa/harjoittelu) TAI suoraan opiskelijalle maksettavan apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään noin 2 000 euroa/harjoittelu). Todistus rahoituksesta on hyvä liittää hakemukseen.

Ennen lopullista valintaa tehdään harjoittelijaehdokkaasta turvallisuusselvitys. 

Miten haen?

Suomen- tai espanjankielinen vapaamuotoinen hakemus ja CV, ml. tieto espanjan kielen taidosta, harjoittelun rahoitusta koskevat tiedot sekä toive harjoittelun ajankohdasta pyydetään lähettämään 23.11.2022 mennessä osoitteeseen [email protected], otsikkokenttään merkintä HAKEMUS KORKEAKOULUHARJOITTELIJA (etunimi sukunimi). Samasta osoitteesta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Tervetuloa hakemaan harjoittelijaksi mukavaan joukkoomme!