Suomen Madridin-suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2021

Suomen Madridin-suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2021

Oletko kiinnostunut harjoittelusta kansainvälisten asioiden parissa, osaatko espanjaa? Haemme korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2021 kolmen kuukauden harjoittelujaksoille.

Loppuvuoden 2020 harjoittelijamme Reetta

Haettavana on nyt harjoittelupaikkoja keväälle ja syksylle 2021, mieluiten ajanjaksoille huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu, mutta tarkat ajankohdat ovat neuvoteltavissa. Harjoittelussa on mahdollista perehtyä monipuolisesti suurlähetystön laajaan tehtäväkenttään.

Korkeakouluharjoittelijoiden tehtäviin kuuluvat erityisesti:
• avustaminen suurlähetystön eri sektorien työtehtävissä
• osallistuminen poliittisten ja taloudellisten raporttien laadintaan
• osallistuminen edustuston viestintään ml. verkkotiedottaminen sekä
mediakatsausten (kulttuuri, politiikka, talous) laatiminen
• tiedonhankinta ja analysointi
• osallistuminen suurlähetystön edustajana erilaisiin briefing- ja
tiedotustilaisuuksiin sekä seminaareihin ja niistä raportointi
• osallistuminen asiakaspalveluun ml. vastaaminen Suomea koskeviin
tiedusteluihin
• avustaminen suurlähetystön tilaisuuksien järjestelyissä.

Valittavilla harjoittelijoilla on:
• sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
• hyvä espanjan ja englannin kielen taito
• hyvät tietotekniset taidot
• mielenkiintoa kansainvälistä politiikkaa sekä Espanjan poliittisia,
taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan
• oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja palveluasennetta.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelusta korvauksena on Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (vuonna 2021, 1 252,00 euroa/kk) tai suoraan harjoittelijalle maksettava riittävä apuraha. Kolmen kuukauden harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista: työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1 680 euroa/harjoittelu) TAI suoraan opiskelijalle maksettavan apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään noin 2 000 euroa/harjoittelu). Todistus rahoituksesta on hyvä liittää hakemukseen.

Viimeinen hakupäivä: 10.1.2021

Ilmoituksen lisätiedot: Vapaamuotoinen hakemus ja CV, ml. tieto espanjan kielen taidosta, harjoittelun rahoitusta koskevat tiedot sekä toive harjoittelun ajankohdasta pyydetään lähettämään 10.1.2021 mennessä osoitteeseen [email protected], otsikkokenttään merkintä HAKEMUS KORKEAKOULUHARJOITTELIJA (etunimi sukunimi). Samasta osoitteesta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Tervetuloa hakemaan harjoittelijaksi mukavaan joukkoomme!