Symtomfri person som smittats av ebola smittar inte andra

Symtomfri person som smittats av ebola smittar inte andra

Ebolaviruset har brett ut sig till en allvarlig epidemi i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Sjukdomen har även påträffats i Nigeria, Mali, Senegal, Spanien och i Förenta staterna. Viruset orsakar blödarfeber, vars symptom bland annat är hög feber, diarré, huvudvärk och blödningar.

Av ebola smittas man endast av en sjuk patient och dennes kroppsvätskor. En symptomfri person smittar inte andra. Ebola smittar inte från en person till en annan via luften såsom t.ex. influensa.

Foto: I våras delade Unicef ut tvål och klor till familjer i Guinea för att hindra spridningen av ebola. Unicef/Flickr
Foto: I våras delade Unicef ut tvål och klor till familjer i Guinea för att hindra spridningen av ebola.

För närvarande rekommenderar utrikesministeriet att man undviker allt resande till Sierra Leone, Liberia och Guinea. Finländare som rör sig inom området kan ha mycket svårt att få adekvat vård för sina övriga hälsoproblem, utöver vilket det är problematiskt att ta sig ut ur landet om man uppvisar symptom. Under normala omständigheter är utgångspunkten den att en insjuknad person inte sänds hem organiserat av staten eller på statens bekostnad, utan för detta svarar partens arbetsgivare eller försäkringsbolag. Om dessa inte vill eller förmår genomföra hemsändandet, är det huvudsakliga alternativet vård av patienten på ort och ställe.   

Iaktta myndigheternas anvisningar

Fastän risken för en resenär att få smittan är liten kan det att trafiken och övriga samhället inte fungerar orsaka problem för resenären. Det lönar sig för resenärer som rör sig inom ebolaområdet att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar för att undvika smitta samt för hur man ska göra efter en eventuell exponering.

För dem som rör sig på annat håll i Afrika är det bra att iaktta de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar beträffande ebola. Dessutom upprätthåller världshälsoorganisationen WHO en omfattande situationsbild om sjukdomens utbredning och ger anvisningar beträffande hälsa och hur man skyddar sig.

Enligt experter är det mycket osannolikt att viruset kunde orsaka en utbredd epidemi i finländska förhållanden.

För mera information: