Koronavirusuutiset Espanjassa

Koronavirusuutiset Espanjassa

Koko Espanjassa on voimassa hätätila. Kasvomaskin käyttö julkisilla paikoilla jatkuu pakollisena. Espanja vaatii riskialueilta matkustavilta todistuksen negatiivisesta PCR- tai TMA-koronatestistä. Itsehallintoalueet ovat pääasiallisessa vastuussa hätätilan aikana voimassa olevista rajoituksista. Espanjassa matkustavia sekä pysyvästi oleskelevia suomalaisia kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedotteita, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Espanjan hätätila

Pääministeri Pedro Sánchez on julistanut 25.10.2020 Espanjaan hätätilanLinkki toiselle web-sivustolle., joka on voimassa 9. toukokuuta 2021 saakka. Jos Espanjan epidemiologinen tilanne kuitenkin tänä aikana paranee, voitaisiin hätätila päättää jo aiemmin. Suurlähetystö seuraa tilannetta. 

Hätätilan aikana valta rajoitusten täytäntöönpanosta on delegoitu itsehallintoalueiden johtajille, jotka voivat määrätä rajoituksista autonomioidensa sisällä. Poikkeuksena ovat ainoastaan lähes koko Espanjaa koskevat yölliset ulkonaliikkumisrajoitukset (ks. lisää alla).

Henkilöiden ulkonaliikkumisvapautta rajoitetaan aikavälillä 23-06. Tällöin ulkona liikkuminen on sallittua vain oikeutetun syyn nojalla. Tällaisia syitä ovat terveyspalveluiden pariin hakeutuminen, lääketarpeiden hankinta, eläinlääkärin päivystysvastaanotolle hakeutuminen, työvelvollisuuksien vuoksi liikkuminen, kotiinpaluu em. asioilta, vanhuksen, lapsen, vammaisen tai erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön hoitotarkoituksessa liikkuminen, force majeure -syy tai muu oikeutettu syy sekä ajoneuvon tankkaus em. aktiviteetteja varten. Itsehallintoalueet voivat halutessaan siirtää rajoituksen voimassaolon alkamista ja sen päättymistä yhdellä tunnilla.

Itsehallintoalueet voivat päättää rajoittaa liikkumista alueelle ja alueelta pois, joko koko itsehallintoalueella tai sen osissa. Toisin sanoen, autonomiat voivat eristää koko itsehallintoalueen tai pienempiä alueyksikköjä autonomian sisällä. Poikkeuksena liikkumisrajoituksille ovat terveydenhuoltopalveluihin hakeutuminen, päiväkotiin, oppilaitokseen tai työpaikalle liikkuminen, kotiinpaluu, kiireellisillä viranomais-, laki- ja notaariasioilla liikkuminen, force majeure -syy tai muu oikeutettu syy. Alueiden läpi liikkuminen on sallittua. Suomen Madridin-suurlähetystö tarjoaa matkustuskirjeen Suomessa asuville henkilöille, jotka liikkuvat alueilla kotiinpaluutarkoituksessa. 

Itsehallintoalueet voivat lisäksi päättää kokoontumisrajoituksista (eivät koske samassa taloudessa asuvia, vaihtelevat alueesta riippuen 2-6 henkilön välillä). Jotkut itsehallintoalueet ovat rajanneet sallitut kokoontumiset sisätiloissa ainoastaan perhekuntaan. Myös mm. tupakointia on rajoitettu julkisilla paikoilla ml. ravintoloiden terassit, jos muita ihmisiä on alle kahden metrin etäisyydellä. Alueilla on voimassa myös muita rajoituksia esim. aukioloaikoihin ja täyttöasteisiin, ja ei-välttämättömien palvelujen sulkemisaikaa on voitu aikaistaa.

Suosittelemme seuraamaan oman itsehallintoalueen paikallista tiedotusta voimassa olevista rajoituksista. Rajoitusten rikkomisesta voidaan rangaista. Espanjan maahantulorajoituksista sekä alueellisista rajoitteista vastaavat Espanjan viranomaiset. Suosittelemme olemaan mahdollisten jatkokysymysten suhteen yhteydessä Espanjan paikallisviranomaisiin tai Espanjan suurlähetystöön HelsingissäLinkki toiselle web-sivustolle..

Kasvomaskin käyttö jatkuu pakollisena

Real Decreto-ley -asetus määrää kaikille yli 6-vuotiaille kasvomaskinLinkki toiselle web-sivustolle. käytön pakolliseksi julkisissa sisä- ja ulkotiloissa. Maskipakko on voimassa myös julkisessa liikenteessä sekä yksityisajoneuvoissa silloin (ml. taksit, VTC:t jne.), kun matkustajat eivät asu samassa taloudessa.

Kasvosuojaimen käyttö ei ole pakollista hengitysvaikeuksista kärsiville, henkilöille, joiden terveyteen maskin käyttö todistettavasti voisi vaikuttaa kielteisesti, tai jotka kehitysvamman tai muun syyn takia eivät maskia voi käyttää. Käyttö ei myöskään ole pakollista ulkoilmassa tapahtuvan yksilöurheilun aikana eikä sellaisessa toiminnassa, jossa sen käyttö ei toiminnan luonteen takia tule kyseeseen, sekä muissa force majeure -tilanteissa. 

Kasvomaskin tulee peittää nenä, suu ja leuka. Sen mallista tai materiaalista ei ole erillistä määräystä, mutta terveysviranomaiset suosittelevat käytettäviksi "hygieenisiä", FFP2- tai kirurginmaskeja. Pakon rikkomisesta voidaan rangaista.

Espanjaan matkustava suomalainen

Mikäli epäilet sairastuneesi koronavirukseen, soita yleislääkärillesi tai päivystävälle lääkärille ja kerro oireet. He ohjaavat sinua tilanteessa. Suurlähetystön sosiaalisen median kanavilta löytyvät lisäksi kaikkien Espanjan itsehallintoalueiden päivystävät koronapuhelimetLinkki toiselle web-sivustolle.

Maahantulon yhteydessä: terveystietolomake, terveydentilatarkastus ja negatiivinen PCR- tai TMA-testi lähtöalueesta riippuen

Terveysministeriö on tarkentanut toimia maahantulon yhteydessä. Kaikkien Espanjan ulkopuolelta lento- tai meriteitse saapuvien matkustajien tulee täyttää sähköinen terveystietolomake joko osoitteessa www.spth.gob.esLinkki toiselle web-sivustolle. tai ilmaiseksi ladattavassa SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH -sovelluksessa. Lomakkeen täytettyään matkustaja saa QR-koodin, joka tulee esittää maahantulon yhteydessä. Lisätietoa Espanjan terveysministeriön sivuilla Linkki toiselle web-sivustolle.(englanniksi).

Kaikkien Espanjaan meri- ja lentoteitse tulevien matkustajien täytyy myös suostua tarkastukseen maahan tullessaan. Kaikilta mitataan kuume, joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla. Jos kuumetta on yli 37,5 astetta, ohjataan matkustaja tarkempaan terveystarkastukseen. Näin voidaan tehdä myös terveystietolomakkeesta tai matkustajan silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenevien syiden pohjalta. Tämän terveystarkastuksen arviosta riippuen matkustaja ohjataan joko lähimpään terveyskeskukseen tai päästetään jatkamaan matkaa. 

Espanja vaatii meri- tai lentoteitse riskialueilta matkustavilta yli 6-vuotiailta henkilöiltä maahantulon yhteydessä todistuksen max. 72h vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta (TMA/PCR). Espanjan terveysministeriön julkaisemaa listaa riskialueista päivitetään vaihtuvan koronatilanteen mukaan usein, joten seuraathan terveysviranomaisten sivuja Linkki toiselle web-sivustolle.tietääksesi viimeisimmät muutokset ennen matkaasi. Lisätietoa todistuksessa vaadittavista tiedoista ja todistuksen kielestä löydät englanniksi terveysministeriön sivuiltaLinkki toiselle web-sivustolle. kohdasta Prevention measures against Covid-19. Espanjan terveysviranomaiset ilmoittavat samassa lähteessä, että myös jo rokotuksen saaneilta matkustajilta edellytetään toistaiseksi negatiivinen testitulos.

Suomi luokitellaan riskialueeksi seuraavasti:

29.3.-25.4.2021: Riskialueena Linkki toiselle web-sivustolle.koko Suomi.

Aluejaosta: Espanjan suurlähetystö Helsingissä ohjeistaa verkkosivuillaan seuraavaaLinkki toiselle web-sivustolle.: Espanjan viranomaiset jaottelevat Suomen riskialueluokitusta varten seuraaviin alueisiinLinkki toiselle web-sivustolle. 1B. Helsinki-Uusimaa, 1C. Etelä-Suomi, 1D. Pohjois-Ja Itä-Suomi, 19. Länsi-Suomi, ja 20. Åland. Helsinki-Uusimaa ei siis tässä jaottelussa kuulu Etelä-Suomeen.

Olemme saaneet paljon tiedusteluja välilaskun vaikutuksesta testausvaatimukseen. Joillakin välilaskumailla on rajoituksia tai vaatimuksia, jotka koskevat myös kauttakulkumatkustajia. Muistathan tarkistaa myös välilaskumaan mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset. 

Suurlähetystö ei vastaa lentoyhtiöiden rajoituksista tai maahanpääsystä Espanjaan. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme. Koska kyseessä on Espanjan viranomaisasia, suosittelemme olemaan yhteydessä Espanjan viranomaisiin (esim. Espanjan suurlähetystöLinkki toiselle web-sivustolle. Helsingissä) jos tarvetta lisätiedolle ilmenee. Suomen suurlähetystö Madridissa ei ole toimivaltainen viranomainen Espanjan maahantuloasioissa.

Lennoista

Seuraa oman lentoyhtiösi tai matkanjärjestäjäsi tiedotusta asiakasinfosivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja ole ensisijaisesti yhteydessä heihin sähköisesti. Tarkistathan omalta lentoyhtiöltäsi tiedon hygienianormeista, maski- ja testipakosta ja mahdollisista maahantulosäädöksistä. Huomaa, että Espanjan maskipakko on voimassa kaikissa julkisissa tiloissa, myös lentokentillä.

Joillakin välilaskumailla on rajoituksia tai vaatimuksia, jotka koskevat myös kauttakulkumatkustajia. Muistathan tarkistaa myös välilaskumaan mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset.

Finnair alkaa edellyttää kaikilta lennoillaan Suomeen tulevilta asiakkailta negatiivista koronatestitodistusta 28.1.2021 alkaen. Lisätietoa Finnairin tiedotteestaLinkki toiselle web-sivustolle..

Rajatarkastukset 

Espanja on luopunut rajatarkastuksista EU- ja Schengen-maiden asukkaille ensimmäisen, maaliskuussa määrätyn hätätilan päätyttyä 21.6. Karanteenipakkoa ulkomailta tuleville ei enää ole.  Tammikuussa 2021 Espanja on ottanut rajatarkastukset uudelleen käyttöön Portugalin vastaisilla rajoilla. 

Suomen hallitus ja ulkoministeriö suosittelevat edelleen välttämään tarpeetonta matkustusta muihin kuin maihin, joiden kohdalla sisärajavalvonnasta on luovuttu.

Turisti- ja kausimajoituksesta

Turistimajoitus on avautunut koko Espanjassa, mutta tarjonta voi monin paikoin olla tavallista suppeampaa. Kanariansaaret vaatii 14.11.2020 alkaen matkailijalta todistuksen negatiivisesta korkeintaan 72 tuntia vanhasta koronatestituloksesta, joka tulee esittää majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Kanariansaarten majoituspaikat vaativat todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta

​​​BOC:ssa julkaistu Decreto ley -asetusLinkki toiselle web-sivustolle. määrää, että Kanariansaarille matkustavan, yli 6-vuotiaan henkilön on esitettävä turistimajoituspaikkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä todistus korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta. Testi on omakustanteinen. Huomaa, että todistus on pakollinen vain matkustajille, jotka majoittuvat turisteille tarkoitetuissa majoituspaikoissa. 

Todistuksessa tulee olla seuraavat tiedot: testin ottamisen päivämäärä ja kellonaika, henkilötiedot, testinottopaikan tiedot sekä tieto negatiivisesta tuloksesta. Todistuksen suositeltu kieli on espanja tai englanti. Todistus ei ole pakollinen henkilölle, joka voi todistettavasti osoittaa oleskelleensa Kanariansaarilla 15 vuorokautta ennen majoituspaikkaan sisäänkirjautumista, ja jolla ei tänä aikana ole esiintynyt koronavirustartunnan oireita.

Henkilöltä, jolla ei ole esittää todistusta negatiivisesta testituloksesta, evätään pääsy majoituspaikkaan. Jos henkilö kuitenkin suostuu testattavaksi, ohjataan hänet välittömästi lähimpään testinottopaikkaan. Tällöin matkailija pysyy majoituspaikassaan karanteenissa negatiivisen testituloksen saamiseen saakka.

Teneriffalle, Gran Canarialle sekä Fuerteventuralle (taso 3) voi tällä hetkellä matkustaa vain välttämättömistä syistä sekä ne turistit, joilla on varaus turistimajoituspaikassa (joissa vaaditaan em. negatiivinen koronatesti sisäänkirjoittautumisen yhteydessä).  Lue lisää Kanariansaarten tilanteesta englanniksi täältäLinkki toiselle web-sivustolle.

Suomen sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista

Suomen ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustusta muihin kuin maihin, joiden kohdalla sisärajavalvonnasta on luovuttu. Hallitus on päättänyt Linkki toiselle web-sivustolle.rajaliikenteen kiristämisestä 27.1. alkaen.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. Tarkista ajankohtainen tilanne Rajavartiolaitoksen Linkki toiselle web-sivustolle.sivuilta.

THL suositteleeLinkki toiselle web-sivustolle., että kaikki henkilömatkustajia kuljettavat kuljetusyhtiöt ja varustamot edellyttävät negatiivista koronatestitulosta kaikilta ulkomailta Suomeen tulevilta matkustajilta. Todistus tulisi esittää liikennöitsijälle ennen matkan alkua.  Suositus on, että negatiivista testitodistusta edellytettäisiin viimeistään 23.2.2021 alkaen. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Suomeen saapuvia matkustajia. Myös 6-12-vuotiaille suositellaan vastaavaa todistusta, mutta sitä ei edellytetä. Mikäli matkustajalla on lääkärintodistus sairastetusta mutta jo parantuneesta COVID-19-taudista ja parantumisesta on kulunut alle 6 kuukautta, negatiivista koronavirustestitodistusta ei tarvita. Tarkistathan oman lentoyhtiösi linjauksen ja olethan heihin tarvittaessa yhteydessä.

Matkailijan palattua Suomeen

Kaikille matkustajille, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 kahden viikon aikana, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteeniaLinkki toiselle web-sivustolle.. Karanteenia voi lyhentää testeillä.  Matkustajan tulee käydä testissä rajalla, ellei hänellä ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä. Jos hän on Suomessa yli 72 tuntia, hänen tulisi hakeutua toiseen koronatestiin, kun maahantulosta on kulunut 72 tuntia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt maskisuositustaanLinkki toiselle web-sivustolle.. Kasvomaskin käyttöä suositellaan koko maassa kaikille yli 12-vuotiaille. Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Poistuttaessa lentokentältä tai satamasta suositellaan oman auton tai taksin käyttöä.

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 1.3.2021 alkaen.

FINENTRYLinkki toiselle web-sivustolle.-sivusto sujuvoittaa matkustamista Suomeen sekä maahantuloon liittyvää koronavirustestausta. Palvelussa matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. 

Espanjan viranomaisten ohjeita ja tiedotteita

Espanjan hallituksen tiedotteita voi seurata englanniksi esimerkiksi pääministerin kanslian sivuiltaLinkki toiselle web-sivustolle.. Espanjan eri alueilla voi olla myös omia rajoituksia, joita kannattaa seurata paikallisesti.

Lisätietoa koronaviruksesta saa esimerkiksi Espanjan terveysministeriön sivuilta Linkki toiselle web-sivustolle.(espanjaksi).

Yleinen hätänumero on 112. Espanjan eri itsehallintoalueiden koronavirustiedusteluihin vastaavat numerot löytyvät terveysministeriön sivuiltaLinkki toiselle web-sivustolle..

Espanjasta pois matkustamassa olevien kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön. Lisätietoa lentotilanteesta on esimerkiksi useita lentokenttiä hallinnoivan AENA:n sivuillaLinkki toiselle web-sivustolle.. Junien tilanteesta löytyy tietoa Renfen Linkki toiselle web-sivustolle.sivuilla.

Lisätietoja suomalaisille

Madridin-suurlähetystö FacebookissaLinkki toiselle web-sivustolle.

Madridin-suurlähetystö TwitterissäLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Ulkoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksestaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ajankohtaista koronaviruksestaLinkki toiselle web-sivustolle.

Rajavartiolaitos: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksesta rajaliikenteeseenLinkki toiselle web-sivustolle.

Valtioneuvoston kanslia: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksestaLinkki toiselle web-sivustolle.

Suurlähetystön poikkeava asiakaspalvelu koronavirustilanteessa

Suurlähetystö palvelee puhelimitse numerossa +34 91 319 6172. Vastaamme puheluihin arkisin asiakaspalveluaikaan klo 10–13. Pyydämme lähettämään konsuliasioihin, Espanjan koronavirustilanteeseen ja matkustamiseen liittyvät tiedustelut yhä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Vastaamme viesteihin mahdollisimman nopeasti saapumisjärjestyksessä.

Asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella. Katso kunniakonsulaattien asiakaspalveluajat täältä. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiireellisissä hätätapauksissa palvelee UM:n päivystyskeskus 24/7: [email protected] tai +358 9 1605 5555. 

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen Linkki toiselle web-sivustolle.tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected].