Koronavirusuutiset Espanjassa

Koronavirusuutiset Espanjassa

Koko Espanjaan on 25.10.2020 julistettu uusi hätätila. Kasvomaskin käyttö julkisilla paikoilla jatkuu pakollisena. Itsehallintoalueet ovat pääasiallisessa vastuussa hätätilan aikana voimassa olevista rajoituksista. Espanjassa matkustavia sekä pysyvästi oleskelevia suomalaisia kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedotteita, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Hätätila koko Espanjaan 25.10.2020 alkaen

Pääministeri Pedro Sánchez on huonontuneen epidemiologisen tilanteen vuoksi julistanut koko Espanjaan kansallisen hätätilan 25.10.2020. Hätätila on tällä hetkellä voimassa 15 vuorokautta, mutta Espanjan parlamentti kokoontuu alkavalla viikolla äänestämään sen lopullisesta kestosta. Hallitus aikoo pyytää parlamentin tukea jatkaa hätätilaa kuusi kuukautta. Jos Espanjan epidemiologinen tilanne kuitenkin tänä aikana paranee, voitaisiin hätätila päättää jo aiemmin. Suurlähetystö seuraa tilannetta.

Hätätilan aikana toimivalta on terveysviranomaisten lisäksi itsehallintoalueiden johtajilla, jotka voivat määrätä rajoituksista autonomioidensa sisällä. Itsehallintoalueet voivat päättää rajoittaa liikkumista alueelle ja alueelta pois, joko koko itsehallintoalueella tai sen osissa. Toisin sanoen, autonomiat voivat eristää koko itsehallintoalueen tai pienempiä alueyksikköjä autonomian sisällä. Poikkeuksena liikkumisrajoituksille ovat mm. terveydenhuoltopalveluihin hakeutuminen sekä työssä- ja koulussakäynti. 

Koko Espanjassa, lukuun ottamatta Kanariansaaria, rajoitetaan henkilöiden ulkonaliikkumisoikeutta aikavälillä 23-06. Tällöin ulkona liikkuminen on sallittua vain oikeutetun syyn nojalla. Itsehallintoalueet voivat halutessaan siirtää rajoituksen voimassaolon alkamista ja sen päättymistä yhdellä tunnilla.

Suosittelemme seuraamaan oman itsehallintoalueen paikallista tiedotusta voimassa olevista rajoituksista. 

Useat itsehallintoalueet ovat myös mm. rajoittaneet tupakointia julkisilla paikoilla ml. ravintoloiden terassit, jos muita ihmisiä on alle kahden metrin etäisyydellä. Lisäksi alueilla on voimassa myös muita rajoituksia, kuten enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitus sekä rajoituksia aukioloaikoihin ja täyttöasteisiin.

Kasvomaskin käyttö jatkuu pakollisena

10.6. hyväksytty Real Decreto-ley -asetus määrää kaikille yli 6-vuotiaille kasvomaskin käytön pakolliseksi julkisissa sisä- ja ulkotiloissa. Maskipakko on voimassa myös julkisessa liikenteessä sekä yksityisajoneuvoissa silloin (ml. taksit, VTC:t jne.), kun matkustajat eivät asu samassa taloudessa. Huomioithan, että itsehallintoalueet voivat päättää alueella voimassa olevista rajoituksista. Tällä hetkellä kaikki itsehallintoalueet ovat mm. määränneet suu-nenäsuojaimen pakolliseksi, vaikka turvaetäisyys olisikin mahdollista säilyttää. Poikkeuksena ovat tietyt tilanteet ja aktiviteetit, jotka vaihtelevat itsehallintoalueittain. 

Kasvosuojaimen käyttö ei ole pakollista hengitysvaikeuksista kärsiville, henkilöille, joiden terveyteen maskin käyttö todistettavasti voisi vaikuttaa kielteisesti, tai jotka kehitysvamman tai muun syyn takia eivät maskia voi käyttää. Käyttö ei myöskään ole pakollista ulkoilmassa tapahtuvan yksilöurheilun aikana eikä sellaisessa toiminnassa, jossa sen käyttö ei toiminnan luonteen takia tule kyseeseen, sekä muissa force majeure -tilanteissa. 

Kasvomaskin tulee peittää nenä, suu ja leuka. Sen mallista tai materiaalista ei ole erillistä määräystä, mutta terveysviranomaiset suosittelevat käytettäviksi "hygieenisiä" tai kirurginmaskeja (mascarillas higiénicas o quirúrgicas). Pakon rikkomisesta voidaan rangaista.

Maskipakon lisäksi muista varotoimista kuten käsienpesusta, turvaetäisyyksistä ja julkisten sekä yksityisten tilojen perusteellisesta puhtaanapidosta on edelleen huolehdittava. 

Espanjaan matkustavat suomalaiset

Mikäli epäilet sairastuneesi koronavirukseen, soita yleislääkärillesi tai päivystävälle lääkärille ja kerro oireet. He ohjaavat sinua tilanteessa. Suurlähetystön sosiaalisen median kanavilta löytyvät lisäksi kaikkien Espanjan itsehallintoalueiden päivystävät koronapuhelimet

Lennoista

Seuraa oman lentoyhtiösi tai matkanjärjestäjäsi tiedotusta asiakasinfosivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja ole ensisijaisesti yhteydessä heihin sähköisesti. Lentojen tilanne muuttuu jatkuvasti, joten tarkistathan oman lentosi tämänhetkisen tilanteen. Tarkistathan omalta lentoyhtiöltäsi tiedon hygienianormeista ja maskipakosta lennon aikana. Huomaa, että Espanjan maskipakko on voimassa kaikissa julkisissa tiloissa, myös lentokentillä. Espanjan terveysviranomaiset vaativat 1.7. alkaen maahantulon yhteydessä sähköisen terveystietolomakkeen (ks. alta).

Rajatarkastukset 

Espanja on luopunut rajatarkastuksista EU- ja Schengen-maiden asukkaille ensimmäisen, maaliskuussa määrätyn hätätilan päätyttyä 21.6. Karanteenipakkoa ulkomailta tuleville ei enää ole. 

Suomen hallitus ja ulkoministeriö suosittelevat edelleen välttämään tarpeetonta matkustusta muihin kuin maihin, joiden kohdalla sisärajavalvonnasta on luovuttu.

Maahantulon yhteydessä: terveystietolomake ja terveydentilatarkastus 

Terveysministeriö on tarkentanut toimia maahantulon yhteydessä. Kaikkien Espanjan ulkopuolelta lento- tai meriteitse saapuvien matkustajien tulee täyttää sähköinen terveystietolomake joko osoitteessa www.spth.gob.es tai ilmaiseksi ladattavassa SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH -sovelluksessa. Lomakkeen täytettyään matkustaja saa QR-koodin, joka tulee esittää maahantulon yhteydessä.

Kaikkien Espanjaan meri- ja lentoteitse tulevien matkustajien täytyy suostua tarkastukseen maahan tullessaan. Kaikilta mitataan kuume, joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla. Jos kuumetta on yli 37,5 astetta, ohjataan matkustaja tarkempaan terveystarkastukseen. Näin voidaan tehdä myös terveystietolomakkeesta tai matkustajan silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenevien syiden pohjalta. Tämän terveystarkastuksen arviosta riippuen matkustaja ohjataan joko lähimpään terveyskeskukseen tai päästetään jatkamaan matkaa. Koronatestejä kentillä tai asemilla ei toistaiseksi tehdä.

Edellä mainitut käytännöt ovat voimassa siihen saakka, kunnes hallitus päättää julistaa terveydellisen kriisin päättyneeksi.

Turisti- ja kausimajoituksesta

Turistimajoitus on avautunut koko Espanjassa, mutta tarjonta voi monin paikoin olla tavallista suppeampaa. 

Suomen sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista

Suomen ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustusta muihin kuin maihin, joiden kohdalla sisärajavalvonnasta on luovuttu. Tarkista ajankohtainen tilanne Rajavartiolaitoksen sivuilta. 19.9. alkaen raja-arvona pidetään enintään 25 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Tällä hetkellä sisärajavalvonta on voimassa 10.11.2020 saakka.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. Katso lisää Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Sisärajavalvontaa on tarkoitus jatkaa, kunnes 23. marraskuuta tulee käyttöön uusi testaukseen perustuva toimintamalli.  Toimintamalli pohjautuu valtioneuvoston 11.9. periaatepäätökseen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa. EU- ja Schengen-maiden sisärajatarkastukset korvataan terveysturvallisuustoimilla.

Maahantulon rajoitusten rinnalle otetaan 1.10 käyttöön siirtymäkauden menettelyjä. Siirtymäkauden aikana suositellaan ennakkotestausta matkustajille, jotka tulevat sisärajavalvonnan piirissä olevista EU- ja Schengen-maista, EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista ja muista kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella.

Matkailijan palattua Suomeen

Sisärajavalvonnan piiriin kuuluvista maista Suomeen tuleville henkilöille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoisesta karanteenia. Tällöin tarpeettomia fyysisiä kontakteja on syytä välttää ja kodin ulkopuolella liikkuminen tulisi rajoittaa vain välttämättömään. Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Katso tarkemmat ohjeet THL:n sivuilta. Maahantulijoita voidaan myös ohjata vapaaehtoiseen koronatestiin lentokentällä tai satamassa, ja lääkäri voi määrätä riskiarvion perusteella karanteeniin.

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voi 1.10. alkaen lyhentää omaehtoista karanteenia kahdella vapaaehtoisella koronatestillä. Alle 72 tunnin maassa oleskelu ei edellytä toista testiä eikä omaehtoista karanteenia. Lue lisää karanteenikäytännöstä ja testauksesta THL:n sivuilta tai täältä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut suosituksen kasvomaskin käytöstä muun muassa joukkoliikenteessä ja riskialueelta palatessa sekä karanteenin aikana kodin ulkopuolella liikkuessa. Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Poistuttaessa lentokentältä tai satamasta suositellaan oman auton tai taksin käyttöä.

Espanjan viranomaisten ohjeita ja tiedotteita

Espanjan hallituksen tiedotteita voi seurata englanniksi esimerkiksi pääministerin kanslian sivuilta. Espanjan eri alueilla voi olla myös omia rajoituksia, joita kannattaa seurata paikallisesti.

Lisätietoa koronaviruksesta saa esimerkiksi Espanjan terveysministeriön sivuilta (espanjaksi).

Yleinen hätänumero on 112. Espanjan eri itsehallintoalueiden koronavirustiedusteluihin vastaavat numerot löytyvät terveysministeriön sivuilta.

Espanjasta pois matkustamassa olevien kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön. Lisätietoa lentotilanteesta on esimerkiksi useita lentokenttiä hallinnoivan AENA:n sivuilla. Junien tilanteesta löytyy tietoa Renfen sivuilla.

Lisätietoja suomalaisille

Madridin-suurlähetystö Facebookissa

Madridin-suurlähetystö Twitterissä

Ulkoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Ulkoministeriö: Nettikonsuli-sivu Facebookissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ajankohtaista koronaviruksesta

Rajavartiolaitos: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksesta rajaliikenteeseen

Valtioneuvoston kanslia: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Suurlähetystön poikkeava asiakaspalvelu koronavirustilanteessa

Suurlähetystö palvelee puhelimitse numerossa +34 91 319 6172. Vastaamme puheluihin arkisin asiakaspalveluaikaan klo 10–13. Pyydämme lähettämään konsuliasioihin, Espanjan koronavirustilanteeseen ja matkustamiseen liittyvät tiedustelut yhä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Vastaamme viesteihin mahdollisimman nopeasti saapumisjärjestyksessä.

Asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella. Katso kunniakonsulaattien asiakaspalveluajat täältä. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiireellisissä hätätapauksissa palvelee UM:n päivystyskeskus 24/7: [email protected] tai +358 9 1605 5555. 

Maahantulohakemusten käsittely on toistaiseksi keskeytetty. Passien ja henkilökorttien myöntäminen on aloitettu ajanvarauksella. Suurlähetystö tiedottaa muutoksista verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected].