Asetusluonnos ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuodelle 2023 lähtee lausuntokierrokselle

Ulkoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ulkoministeriön asetukseksi ulkoasiainhallinnon maksuista vuodelle 2023. Lausuntokierros on käynnissä 7. joulukuuta 2022 saakka. Ulkoministeriö esittää, että EU-kansalaisille myönnettävän EU:n hätämatkustusasiakirjan maksua korotetaan 20 eurolla.

Ulkoministeriö ehdottaa säädettäväksi uuden ulkoministeriön asetuksen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista. Lausuntopyynnön kohteena oleva asetus astuisi voimaan 1. tammikuuta 2023, ja se vastaisi suurelta osin voimassa olevaa maksuasetusta. 

Ulkoministeriö ei esitä korotuksia muihin maksuihin, kuten edustuston myöntämiin passeihin ja henkilökortteihin.   

Uudessa maksuasetuksessa ehdotetaan lisäksi tehtäväksi lainsäädännön muutoksista tapahtuneet tarpeelliset tekniset muutokset sekä eräitä täsmennyksiä. 

Lausuntopyyntö on lähetetty kohdennetulla jakelulla, mutta lisäksi asetuksen muutosehdotuksesta ja perustelumuistiosta voivat lausua muutkin tahot. 

Muutosesitys on osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista säädetään ulkoministeriön asetuksella, joka annetaan määräajaksi. Nykyinen ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022 (650/2020) on tullut voimaan 1. syyskuuta 2020 ja on voimassa 31. päivään joulukuuta 2022 saakka. 
 

Lisätietoja: