Algeria houkuttelee ulkomaisia sijoituksia investointilain uudistuksella

Algeria houkuttelee ulkomaisia sijoituksia investointilain uudistuksella

Algerian uusi investointilaki tasapainoilee ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Toisaalta se pyrkii parantamaan maan liiketoimintaympäristöä ja houkuttavuutta sijoituksille. Toisaalta hallitus ei ole valmis päästämään irti valtion vahvasta hallinnasta taloudessa.

Alkuperäinen teksti kirjoitettu 21.2.2017.

Vaatimus kotimaisesta enemmistöomistuksesta (51/49-sääntö) siirtyy investointilaista budjettilakiin. Tämän arvellaan mahdollistavan säännöstä poikkeamisen ja enteilevän säännön poistamista ei-strategisten alojen osalta. Muina keskeisimpinä muutoksina investoinnin määritelmää selvennetään ja laajennetaan, verokannustimia parannetaan, pääoman kotiuttamista helpotetaan ja valtiolla säilyvää etuosto-oikeutta järkevöitetään.

Uudistukset otetaan käyttöön vaiheittain. Toimeenpanomääräysten sisältö sekä käytännön sovellus ratkaisevat uudistuksen merkityksen.

Vuoden 2009 investointilain muutoksessa säädettiin useita ulkomaisten sijoitusten rajoituksia, kuten 51/49-sääntö. Pitkälti näistä johtuen viidessä vuodessa ulkomaisten investointien vuotuinen määrä puolittui ja maa menetti 31 sijaa Maailmanpankin Doing Business -listalla. Osin tästä syystä liiketoimintaympäristön parantaminen kirjattiin hallituksen tehtäväksi perustuslakiin helmikuussa 2016.

Lakiuudistus tulee nähdä prosessina, jossa ulkomaisten sijoitusten asemaa parannetaan vaiheittain. Politiikan suunnanmuutos on positiivinen uutinen. 3.8.2016 voimaan tulleen lain määräyksiä aletaan kuitenkin soveltaa vasta, kun niistä annetaan tarkentavat toimeenpanomääräykset, mihin asti sovelletaan vanhoja määräyksiä.

Toimeenpanomääräysten sisältö sekä käytännön sovellus ratkaisevat, paljonko lakiuudistus todellisuudessa toimintaympäristöä parantaa. Toimeenpanosäädöksien julkistamisen odotettiin alkavan vuoden 2017 budjettilain hyväksymisen yhteydessä vuodenvaiheessa, mutta näin ei tapahtunut. Näitä ja muita uudistuksia edistetään mahdollisesti kevään 2017 parlamenttivaalien jälkeen.

51/49-omistussääntö siirtyy pois investointilaista. Se on voimassa enää budjettilain kautta. Eurooppalaisten paheksuma, vuonna 2009 voimaan astunut sääntö vaatii kaikissa yrityksissä vähintään 51 prosentin kotimaisen omistuksen. Siirron budjettilakiin arvellaan mahdollistavan säännöstä poikkeamisen ja enteilevän säännön poistamista ei-strategisten alojen osalta tulevaisuudessa. Toisaalta sen lisäys vuoden 2016 budjettilakiin kasvatti säännön vaikutusalaa, sillä investointilaki kattaa vain tavaroiden ja palveluiden tuotannon, mutta ei maahantuontia. Budjettilakiin siirtyi myös vaatimus käyttää kotimaista projektirahoitusta.

Investoinnin määritelmää selvennetään ja laajennetaan. Esimerkiksi tuotantohyödykkeiden lukeminen sijoitukseksi yrityksen pääomaan helpottuu. Toiminnan siirtoon liittyvä tuotantohyödykkeiden maahantuonti vapautuu tullimaksuista. Toisaalta valtionyhtiön yksityistämiseen sijoittaminen ei enää avaa mahdollisuutta hyötyä lain suomista eduista. Vuoden 2009 lakiin kirjattu kotimaisten sijoittajien etuoikeutettu kohtelu korvataan kirjauksella tasapuolisesta kohtelusta.

Verokannustimia laajennetaan ja hallinnollista taakkaa helpotetaan. Perustason investoinnille saa kolmen vuoden verovapauden. Se pitenee viiteen vuoteen, mikäli työllistävä vaikutus on yli sata henkeä. Syrjäisille seuduille ja Saharaan saa 10 vuoden vapauden. Kansallisesti merkittävissä investoinneissa on mahdollisuus neuvotella räätälöity sopimus viranomaisten kanssa. Laki määrää myös joukon muita maksuhelpotuksia rajalliseksi ajaksi. Muut kuin räätälöidyt edut saa jatkossa automaattisesti rekisteröitymisen jälkeen, aiemman erillisen päätöksen sijaan. Maanluovutusta helpotetaan, mutta siihen liittyviin menettelyihin on myös jatkossa kiinnitettävä huomiota.

Pääoman kotiuttamista helpotetaan. Hankalaa ja säänneltyä sijoitetun pääoman ja sen tuoton siirtämistä ulos maasta helpotetaan jonkin verran. Muuna kuin käteisenä tehty sijoitus sekä uudelleensijoitetut voitot vertautuvat jatkossa sijoitettuun alkupääomaan. Laista poistuu myös raskas vaatimus yrityksille säilyttää jatkuvasti positiivinen valuuttavirta Algerian hyväksi.

Valtiolla säilyy etuosto-oikeus. Se koskee valtion tukea tai etuja saaneiden algerialaisyhtiöiden suoria tai epäsuoria ulkomaisen omistajuuden muutoksia. Jatkossa vain yli 10 prosentin omistuksen vaihdoksesta algerialaista yhtiötä omistavassa emoyhtiössä tarvitsee ilmoittaa Algeriaan, eikä vuosi-ilmoituksia enää tarvita. Aiempi vaatimus ilmoittaa kaikista omistajanvaihdoksista oli absurdi varsinkin ulkomaisten pörssiyhtiöiden osalta, eikä sitä käytännössä noudatettu.

Lähetystösihteeri Ari Tenho toimii Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Algerissa.