Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Tanskan suhteet ovat hyvät ja ongelmattomat. Tanska tunnusti Suomen itsenäisyyden 10.1.1918 ja maat solmivat diplomaattisuhteet 18.2.1918. Maiden välinen yhteistyö Euroopan unionin ja pohjoismaisen yhteistyön puitteissa on läheistä.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen vienti Tanskaan on ollut noususuuntaista viime vuosien aikana. Suomen kokonaisvienti Tanskaan vuonna 2022 oli yhteensä 2610 miljoonaa euroa (2216 miljoonaa euroa vuonna 2021). Tanska on Suomen 14. suurin vientimaa.  
Suomen tavaravienti Tanskaan on painottunut mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin sekä sähkökoneisiin ja laitteisiin (yht. n. 23%). Rauta ja terästavaran osuus on n. 10%, puu- ja puutavaran sekä polttoaineiden osuus on n. 6%. Myös tavaratuonnin merkittävimmät yksittäiset tavaraerät ovat mekaaniset koneet ja laitteet sekä sähkökoneet ja –laitteet (n. 19%). Merkittävää tuontia on myös lääkkeissä (14%) ja polttoaineissa (7%). Lisäksi tuonnissa korostuvat maito ja meijerituotteet 6% osuudella.

Kulttuurisuhteet

Suomalaiset, suomen kieli

Tanskassa asuu pysyvästi noin 4000 Suomen kansalaista. 
 Tanskassa toimii useita suomalaisseuroja:
- Dansk-finsk förening
Muutamat kielikoulut järjestävät suomen kielen kursseja. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus opiskella suomen kieltä Suomi-kouluissa.