10.3.2020

Saksa: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Nordrhein-Westfalen: Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Saksa on turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskujen mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois muiden Euroopan maiden suurkaupunkien tavoin.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.
THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Saksan paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

Epidemia-alueilta palaavien matkailijoiden tulee noudattaa viranomaisohjeita. Tietoja jaetaan lentokentillä ja THL:n sivuilla https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Rajatarkastukset Saksan ja Itävallan välisellä rajalla jatkuvat toistaiseksi. Rajatarkastuksiin kannattaa varautua myös muilla rajoilla, passi tai henkilökortti tulee olla mukana.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Saksa on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois.

Erityisesti suurkaupungeissa kannattaa noudattaa normaalia suurempaa varovaisuutta ja pitää passi, rahat ja muut arvotavarat turvallisessa paikassa kaupungilla liikuttaessa. Taskuvarkaat suosivat muun muassa täysiä joukkoliikennevälineitä.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Hätänumerot Saksassa:

Poliisi 110
Palokunta 112

Rikollisuus

Käteismaksua tai ennakkomaksua vaativien yksityishenkilöiden kanssa tehtävien kauppojen tai huoneenvuokrauksen kanssa kannattaa olla varovainen.

Passin/henkilökortin katoamisesta tulee tehdä ilmoitus paikallispoliisille.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kaupunkiliikenteessä kannattaa noudattaa normaalia varovaisuutta – huomioiden myös pyöräilijät, jotka ajavat usein muun liikenteen seassa ja saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Moottoriteillä ota huomioon autojen suuret ajonopeudet, jotta vältyt yllättäviltä tilanteilta.

Talvikaudella on käytettävä sääolosuhteisiin sopivia renkaita. Nastarenkaiden käyttö on kielletty. Vuoristoseuduilla tulee varautua lumiketjujen käyttöön.

Sään vaikutus liikenteeseen on suurempi kuin Suomessa. Äkilliset säätilan muutokset aiheuttavat ruuhkia ja vaaratilanteita etenkin moottoriteillä.

Luonnonolot

Ajankohtaisia säätietoja saa seuraavista nettilinkeistä:

http://www.wetter.de/
http://www.wetteronline.de/

Terveys

Ota mukaan Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Lisätietoa osoitteesta http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. Matkavakuutus täydentää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

http://www.zecken.de (punkit)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Saksaan matkustettaessa sinulla tulee olla voimassaoleva passi tai henkilökortti. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].