Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany, Lappeenranta

Mobiili

  • +358 40 585 2355

Sähköpostiosoite

Käyntiosoite

Ihalankatu 11
53600
LAPPEENRANTA
FINLAND

Kansallispäivä


Henkilökunta

Mr Timmo Blauberg
Kunniakonsuli