Suomen suurlähetystö Berliinissä etsii korkeakouluharjoittelijoita keväälle 2022

Suomen suurlähetystö Berliinissä etsii korkeakouluharjoittelijoita keväälle 2022

Suomen suurlähetystö Berliinissä rekrytoi vuoden 2022 keväälle kaksi korkeakouluharjoittelijaa. Tammi-helmikuussa suurlähetystö julkaisee uuden ilmoituksen loppuvuoden korkeakouluharjoittelijapaikoista. Korkeakouluharjoittelu Berliinin-suurlähetystössä tarjoaa mahdollisuuden työskennellä pohjoismaisten suurlähetystöjen yhteisössä sekä tutustua EU:n suurimman jäsenvaltion ja Suomen tärkeimmän kauppakumppanin poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Toivomme harjoittelijoiksi opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu avustaminen sisä-, ulko-, talous- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU-asioiden raportoinnissa ja tiedonhankinnassa, avustaminen vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä ja tausta-aineistojen laatimisessa, Saksan tiedotusvälineiden aktiivinen seuranta ja mediakatsausten laadinta, osallistuminen tarvittaessa erilaisiin kokouksiin, tiedonjakotilaisuuksiin sekä seminaareihin ja niistä raportoiminen sekä muut mahdolliset edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Edellytämme harjoittelijoilta suomen kielen selkeää ja sujuvaa kirjallista ilmaisua ja hyvää saksan ja englannin kielen taitoa. Ruotsin tai pohjoismaisten kielten taidosta on etua. Harjoittelijoiden tulisi olla kiinnostuneita kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, EU-asioista sekä talous- ja kauppapolitiikasta. Keskeisten tietoteknisten työkalujen on oltava hyvin hallussa.

Toivomme harjoittelijoilta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua nopeasti laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtävät vaativat kykyä sekä nopeatempoiseen että pitkäjänteiseen työskentelyyn ja valmiutta toimeksiantoihin, jotka vaihtelevat käytännöllisestä analyyttiseen.

Parhaiten tehtävämme sopivat valtio-, yhteiskunta-, oikeus- tai kauppatieteiden, poliittisen historian tai muiden soveltuvien alojen opiskelijoille.

Ajankohta (tarkemmat ajankohdat sovittavissa):

1. harjoittelija: helmikuu – huhtikuu 2022

2. harjoittelija: toukokuu – heinäkuu 2022

Harjoittelun kesto: 3 kk

Palkka: 1283 € / kk (Kelan työssäoloehdon täyttävä palkka v. 2022).

Suurlähetystö ottaa huomioon vain sellaiset hakemukset, joissa harjoittelijalla on oikeus oppilaitoksensa harjoittelutukeen vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Kolmannen kuukauden voi kustantaa suurlähetystö.

Harjoittelija vastaa itse matka- ja majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan.

Harjoittelijoiden lukumäärä: 2

Hakeminen:

Suomenkielinen hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään osoitteiseen [email protected] viimeistään 15.12.2021. Liitä sähköpostiin myös tieto käytössäsi olevasta rahoitustuesta.

Otsikoi sähköpostiviestisi: Korkeakouluharjoittelijahakemus [oma nimesi].

Merkitse hakemukseen myös toivottu harjoitteluajanjakso (voi olla useampi):

helmikuu – huhtikuu

toukokuu – heinäkuu

Kutsumme osan hakijoista hakuajan päättymisen jälkeen etäyhteyksin pidettäviin haastatteluihin.  

Turvaselvitys:

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvaselvityslaki 726/2014). Turvaselvitysmenettelystä ja selvityksenkohteen oikeuksista löytyy tarkemmin tietoja osoitteessa https://supo.fi/turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lisätietoja:

Tuijamari Pahl, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri,

Suomen Berliinin-suurlähetystö, [email protected]