Suomen suurlähetystö Berliinissä hakee kiinteistö- ja virastopalveluvastaavaa

Suomen suurlähetystö Berliinissä hakee kiinteistö- ja virastopalveluvastaavaa

Suomen suurlähetystö Berliinissä hakee palvelukseensa kiinteistö- ja virastopalveluvastaavaa 17.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tarjoamme monipuolisen työn kansainvälisessä ympäristössä. Hakuaika päättyy 19.6.2020.

Kuva: Bernhard Ludewig

Suomen Berliinin-suurlähetystö on yksi suurimmista Suomen valtion omistamista suurlähetystökiinteistöistä ja se on yksi viidestä rakennuksesta Berliinin yhteispohjoismaisessa suurlähetystökompleksissa. Monia kiinteistöön liittyviä palveluita ohjataan Pohjoismaiden yhteistyön myötä, mutta päävastuu omista kiinteistöistään on jokaisella maalla. Kiinteistö- ja virastopalveluvastaavan tehtävä sijoittuu hallintovastaavan johtamaan kahdeksan hengen hallintotiimiin, jonka vastuulla on kiinteistöjen turvallisuus- ja huoltotoimenpiteet, kuljetuspalvelut, siivous sekä taloudenhoito. Tarjoamme monipuolisen työn kansainvälisessä ympäristössä.

Kiinteistö- ja virastopalveluvastaavan tehtävässä tuotetaan edustuston tarvitsemia kiinteistö- ja virastopalveluja ja vastataan määritellyiltä osin suurlähetystökiinteistöstä ja virka-asunnosta ja niiden laitteiston toimivuudesta. Tehtävään sisältyy kiinteistön kunnon ylläpitoon liittyviä tehtäviä kuten kunnostus- ja korjausprojektien suunnittelua, budjetointia ja valvontaa sekä niihin liittyviin tehtäviin oman henkilökunnan, että palveluntuottajan henkilöstön ohjaamista yhdessä edustuston vastuutahon kanssa. Sen lisäksi tehtävään kuuluu virastomestarin yleisiä tehtäviä, kuten tilaisuuksien käytännönjärjestelyjä, kuljetusten ja kokousjärjestelyjen koordinointia sekä vierailujen ja tilaisuuksien logistiikkaa. Tehtävään kuuluu turvallisuusjärjestelmiin ja kulunvalvontaan liittyvää vastuuta sekä kiinteistön digitaalisen infrastruktuurin ylläpidosta vastaaminen ml. mobiililaitteet ja videoneuvottelupalvelut ja niihin liittyvät sovellukset.

Hakijalta edellytämme:

  • Suomen kansalaisuutta
  • Teknisen alan tai muun soveltuvan alan toisen asteen tutkintoa tai AMK-tutkintoa
  • Kokemusta vastaavista tehtävistä. Tiiminvetäjän työ katsotaan eduksi.
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimihenkisyyttä, hyvää paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta työtehtävissä
  • Hyvää IT-osaamista (laitteet ja sovellukset)
  • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, hyvä saksan kielen osaaminen on eduksi
  • Ajokortti (B, C on eduksi)

Tehtävään valituksi tulevaan henkilöön sovelletaan asemamaasta palkatun työntekijän työehtoja ja Saksan lainsäädäntöä. Koeaika on 6 kk ja työaika on 40 h viikossa. Palkka asettuu kokemuksesta ja osaamisesta riippuen välille EUR 2800-3000. Tehtävä on mahdollista täyttää myös määräaikaisena.  Tarkempia tietoja tehtävästä ja työsuhteen ehdoista antaa hallinnollinen avustaja Annariina Kukkonen sähköposti [email protected], puh. +49 (0)30 505030.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyvät osoitteesta supo.fi.

Vapaamuotoinen hakemus suosittelijoineen suomeksi tai ruotsiksi ml. ansioluettelo pyydetään lähettämään 19.6.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen: [email protected]. Jatkoon valitut tullaan pyytämään haastatteluun 29.6. – 3.7. välisenä aikana. Haastattelut käydään videoitse.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).