Suomen Leijonan ritarimerkki Siegfried Breiterille

Päätoimittaja Siegfried Breiterille on myönnetty Suomen Leijonan ritarimerkki. Kunniamerkki on tunnustus Breiterin pitkäaikaisesta työstä Suomen tunnettuuden edistämiseksi Saksassa sekä Saksan suomalaisten hyväksi. Suomen Saksan-suurlähettiläs Anne Sipiläinen luovutti kunniamerkin Breiterille Stuttgartissa 25. lokakuuta 2022.


Suurlähettiläs Anne Sipiläinen ja Siegfried Breiter. Kuva: Tanja Huutonen, Suomen Berliinin-suurlähetystö

Saksalainen Siegfried Breiter (s. 1957) on tehnyt pitkän uran suomen ja saksan kielen opettamisen parissa. Breiter opiskeli suomen kieltä ja germanistiikkaa 1980-luvulla Helsingin yliopistossa ja tämän jälkeen opetti saksaa Pietarsaaressa Goethe-instituutin lähettämänä työntekijänä. 1990-luvulla Breiter järjesti lukuisia saksan kielikoulutuksia Raumalla. Breiter on myös kirjoittanut kaksi Suomeen liittyvää kirjaa, suomen kielen oppikirjan (Einstieg Finnisch, 2010) sekä teoksen suomalaisesta yhteiskunnasta (Leben und Arbeiten in Finnland, 2009).

Breiter on tehnyt pitkäjänteisesti töitä saksalais-suomalaisen seuran (DFG) toiminnan edistämiseksi. DFG kuuluu suurimpiin Saksassa toimiviin saksalais-ulkomaalaisiin ystävyysseuroihin. Breiter liittyi seuran jäseneksi jo vuonna 1984, ja hän on toiminut Baden-Württembergin DFG:n puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Baden-Württembergin DFG on 1300 jäsenellään yksi suurimmista Saksan osavaltioyhdistyksistä.

Breiter vastaa Baden-Württembergin DFG:n lehden, ”Ikkunan” sisällöstä ja päätoimittaa myös koko DFG:n julkaisu Deutsch-Finnische Rundschauta. Rundschau on toiminut tärkeänä saksalais-suomalaisten ja Suomen ystävien uutiskanavana jo 50 vuoden ajan. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa, ja sen levikki on noin 8500.

Suomen Saksan-suurlähettiläs Anne Sipiläinen luovutti Suomen Leijonan ritarimerkin Siegfried Breiterille Stuttgartissa 25.10.2022.


Siegfried Breiter yhdessä suurlähettiläs Anne Sipiläisen ja kunniavieraiden kanssa. Kuva: Tanja Huutonen, Suomen Berliinin-suurlähetystö