Rajoituksia Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontiin

Suomi toimeenpanee Euroopan komission tulkintasuosituksen koskien Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontia.

Jatkossa Suomeen voi tuoda Venäjällä rekisteröidyn henkilöauton vain Venäjällä pysyvästi asuva EU-kansalainen tai hänen perheenjäsenensä, diplomaatti tai häneen rinnastettava henkilö, tai humanitaarisista syistä.  Rajoitus astuu voimaan perjantain 15. syyskuuta ja lauantain 16. syyskuuta välisenä yönä kello 00.00.

Lisätietoja www-osoitteesta: https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/rajoituksia-venajalle-rekisteroityjen-autojen-tuontiin/35732(Linkki toiselle web-sivustolle.)