angle-left Miten Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden valmistelut etenevät?

Miten Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden valmistelut etenevät?

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.-31.12.2019. Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikönpäällikkö Ville Cantell kertoi Suomen Saksan-suurlähetystölle Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluista. Mikä tekee Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta erityisen? Miten Suomi aikoo ottaa EU-puheenjohtajuuskaudesta kaiken hyödyn irti?

 

Suomen suurlähetystö, Berliini: Mikä tekee Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta erityisen?

Ville Cantell: Erityisen tärkeää Suomelle on, että pyrimme olemaan koko EU:n yhteinen puheenjohtaja. Suomi tunnetaan siitä, että emme edistä pelkästään omia asioitamme,  vaan toimimme koko EU:n puheenjohtajana, näin myös tälläkin EU-puheenjohtajuuskaudella. Erittäin konkreettinen asia on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Suomi pyrkii nyt näyttämään omaa esimerkkiään ja siten saamaan lisää vauhtia koko EU:n toimintaan.

 

Suomen suurlähetystö, Berliini: Mitä konkreettisia ilmastotekoja Suomi EU-puheenjohtajuuskaudellaan tekee?

Ville Cantell:  Esimerkiksi Suomi puheenjohtajamaana välttää turhien lahjojen jakamista, vaan suosii sen sijaan aineettomia lahjoja. Lisäksi Suomi kompensoi vieraiden lentomatkustamista ja pyrkii kaikissa järjestelyissä  kestäviin ratkaisuihin: Ei muovikuppeja tai muovipillejä, sen sijaan tarjotaan hyvää suomalaista hanavettä. Eli Suomi näyttää esimerkkiä sanoilla ja teoilla.

 

Suomen suurlähetystö, Berliini: Suomi saa paljon näkyvyyttä EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Miten siitä otetaan kaikki hyöty irti?

Ville Cantell: Tämä on erittäin tärkeää: Suomeen kohdistuu paljon kansainvälistä huomiota. Meillä on mahdollisuus näyttää, minkälainen maa Suomi on. Teemme paljon työtä sen eteen, että kutsumme myös kansainvälisiä toimittajia ja vaikuttajia Suomeen. He saavat mahdollisuuden kokea, minkälainen maa Suomi tällä hetkellä on ja kertovat siitä omin sanoin. Tehokkainta kuitenkin on, että Suomi hoitaa puheenjohtajuuden mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Suomi on kaksi kertaa onnistunut puheenjohtajuudessaan hienosti, eikä kahta ilman kolmatta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tästä tulee  loistava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi.

 

" Suomi tunnetaan siitä, että emme edistä pelkästään omia asioitamme,  vaan toimimme koko EU:n puheenjohtajana. Erittäin konkreettinen asia on ilmastonmuutos, se koskettaa meitä kaikkia. Suomi pyrkii nyt näyttämään omaa esimerkkiään ja siten saamaan lisää vauhtia koko EU:n toimintaan."

 

Eurooppatiedotus

EU-puheenjohtajuus
Euroopan unionin neuvosto
ilmasto