Kuka saa matkustaa Saksaan?

Kuka saa matkustaa Saksaan?

Saksaan saavat matkustaa Saksan kansalaiset ja ne kaksoiskansalaiset, jotka asuvat pysyvästi maassa, Saksan oleskeluluvan haltijat, Saksassa pysyvästi asuvat, työhön liittyvistä syistä matkustavat sekä henkilöt, joiden maahantulolle on muu hyväksyttävä syy.

Saksaan saavat matkustaa

  • Saksan kansalaiset
  • Saksan kaksoiskansalaiset, jotka asuvat pysyvästi Saksassa
  • Saksan oleskeluluvan haltijat
  • Saksassa pysyvästi asuvat
  • Työhön liittyvistä syistä matkustavat (mm. työmatkalaiset naapurimaista ja tietyt ammatinharjoittajat kuten EU-parlamentaarikot)
  • Henkilöt, joiden maahantulolle on muu hyväksyttävä syy

Matkustajan on varauduttava esittämään näyttöä maahantuloperusteen olemassaolosta, kuten esimerkiksi pysyvästä asumisestaan (nk. Meldebescheinigung-todistus) tai työssäkäynnistään. Saksan rajaviranomaiset arvioivat, onko maahantulolle hyväksyttävä syy, ja tekevät päätöksen maahanpääsystä. Hyväksyttävien maahantulosyiden lista on suppea. Esimerkiksi vierailu Saksassa asuvan puolison tai sairaalahoidossa olevan perheenjäsenen luona ei ole lähtökohtaisesti sallittua. Matkustus turismitarkoituksessa ei ole sallittua.

Maahantulo voidaan estää, jos matkustajalla on koronainfektioon viittaavia oireita. Tässä tapauksessa terveydenhuoltoviranomaiset päättävät jatkotoimista.

Sekä EU- että kolmansien valtioiden kansalaiset voivat palata Saksan kautta kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, jos muuta reittiä ei ole käytettävissä. Matkustajan on varauduttava esittämään näyttöä matkareitistään (esim. matkaliput). Tanskan, Luxemburgin, Ranskan, Sveitsin ja Itävallan rajan saa ylittää vain määrätyillä rajanylityspaikoilla.

Rahti- ja tavarankuljetusliikenteeseen ei kohdistu rajoituksia.

Saksassa ei ole voimassa matkustuskieltoa ulkomaille, mutta viranomaiset kehottavat pidättäytymään kaikesta ei-välttämättömästä matkustamisesta.

Saksan viranomaiset päättävät aina yksittäisen matkustajan maahanpääsystä. Yllä olevat tiedot perustuvat Saksan toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuilla oleviin tietoihin julkaisuhetkellä (24.3.2020). Matkustajan tulee ennen matkaansa tutustua Saksan viranomaisten ohjeisiin yksityiskohtaisemman ja ajantasaisen tiedon saamiseksi.

Lisätietoja Saksan liittovaltion poliisin (Bundespolizei) ja Saksan sisäministeriön (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) verkkosivuilla 
Saksan liittovaltion poliisi: Corona-Virus - Antworten auf häufig gestellte Fragen 
Saksan sisäministeriö: 
Coronavirus: Fragen und Antworten  
Informationen zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen 

koronavirukset