Tshekin ja Slovakian markkinanäkymät

Tshekin ja Slovakian markkinanäkymät

Maat ovat nopeasti kasvavia talouksia, ja niillä on merkittäviä tarpeita teollisuuden uudistamiseen sekä vihreän siirtymän että digitalisaation osalta. Maat panostavat näihin merkittävästi myös elpymispaketeissaan. Lisäksi elpymissuunnitelmissa on panostuksia energiatehokkuuteen ja terveydenhuoltoon. Tshekissä on vuoden 2021 lopussa aloittanut uusi yritysmyönteinen hallitus, joka suhtautuu myös positiivisesti kestävään kehitykseen. Tshekki on EU-puheenjohtajamaa vuoden 2022 jälkipuoliskon.

Tshekin väkiluku on noin 10,7 milj., ja Slovakian noin 5,5 milj., niiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on samaa suuruusluokkaa kuin Tanskan ja noin kolmanneksen isompi kuin Suomen. Bratislavan ja Prahan alueet ovat vauraita ja ostovoimaltaan Uuttamaata vahvempia.


Molempien maiden talouden keskeisiä piirteitä ovat teollisuuden (yli 30% bkt:sta) ja erityisesti autoteollisuuden vahva rooli sekä riippuvuus viennistä. Niiden sijainti on erinomainen Euroopan markkinoita ajatellen ja niiden päämarkkinat ovatkin Euroopassa.
Teollisuuden pitäminen kilpailukykyisenä on näille maille kriittistä. Keskeistä on reagoida sekä digitaalisuuden että vihreän siirtymän tuomiin tarpeisiin, mikä avaa merkittäviä markkina-mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Hintataso on Suomen verrattuna alhainen, joten on pystyttävä tarjoamaan ainutlaatuista osaamista. Hintakilpailussa on vaikea pärjätä.


Yksi vihreän siirtymän tuoma muutos on liikenteen, koneiden ja laitteiden sähköistyminen, mikä heijastuu panostuksena akkuteknologiaan. Tshekkiin suunnitellaan kahta isoa akkutehdasta, myös Slovakiassa on tiedossa merkittäviä investointeja akkutuotantoon.


Tshekin pitkän aikajänteen suunnitelmassa on uuden ydinvoimalan rakentaminen. Myös pienten SMR voimaloiden käyttöä pohditaan, kun kaukolämmössä etsitään korvaajaa fossiiliselle energialle.


Molemmissa maissa isot kaupungit ovat kiinnostuneita edistämään kestävää kehitystä ja digitalisaatiota. Ne luovat uutta markkinaa, jossa myös suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuuksia. Kaupungeissa on päällä smart city innostus.
Tshekin RRF suunnitelma on 7 mrd ja Slovakian 6.3 mrd euroa.


Molempien maiden suunnitelmissa panostetaan liikenteen sähköistämiseen. Panostukset eivät kohdistu vain autoteollisuuteen, vaan myös raideliikennettä ja pyöräilyä edistetään. Merkittävimmät investoinnit ovat raideliikenteen sähköistämiseen ja sähköisen liikenteen infraan. Tshekin elpymissuunitelmassa panostus kestävään liikenteeseen on 1,1 miljardia euroa ja Slovakian 0,7 miljardia euroa.


Tshekissä rakennusten energiatehokkuus on Suomeen verrattuna heikkoa. Erilaisisille digitaalisille ratkaisuille energiakulutuksen vähentämiseen rakennuskannassa olisi tarvetta. RRF suunnitelmassa on 1,6 miljardia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.


Myös Slovakian suunnitelmassa on merkittäviä panostuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Suorat panostukset ovat 530 milj. mutta suunnitelmaan on piilotettuna panostuksia energiatehokkuuteen muiden otsikoiden alla. Mm uusilta sairaaloilta edellytetään vähintään 30% vallitsevaa tasoa pienempää energian kulutusta.


Slovakian suunnitelmassa terveydenhuollon panostukset ovat erittäin suuria. Sairaaloiden uusimiseen on varattu noin miljardi euroa, ja lisäksi muihin terveydenhuollon investointeihin lähes 600 miljoonaa euroa.


Tshekin terveydenhuolto on hyvätasoista, panostus terveyteen lähestyy eurooppalaista keskiarvoa. Terveysmarkkina on julkisvetoista. Elpymissuunnitelmassaan Tshekki on panostamassa merkittävästi terveydenhuollon digitalisointiin. Lisäksi suunnitelmassa on uuden syöpäinstituutin perustaminen. Näihin investoidaan yhteensä 0,8 miljardia euroa.


Tshekissä panostetaan merkittävästi 5G-teknologian käyttöönottoon. Maassa on vahvaa tekoälyosaamista, mille nähdään avautuvan uusia mahdollisuuksia 5G:n myötä. Tshekin elpymissuunnitelmassa on merkittävää rahoitusta 5G-demonstraatioihin teollisuus 4.0- ja smart city -teemoissa.