Ennakkoäänestys vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Ennakkoäänestys vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Suomen Prahan suurlähetystössä on mahdollista äänestää ennakkoon 15.–18.5.2019 vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa. Lisäksi äänestää voi kirjeitse.

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 26.5.2019.

Europarlamenttivaalissa äänioikeutettu on 18 vuotta viimeistää vaalipäivänä täyttänyt:

  • Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta
  • Muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin, ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää, tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön Suomessa asuva perheenjäsen.

 

Ennakkoäänestyspaikka ja aika:
Suomen suurlähetystö Praha
Hellichova 1, 11800 Praha 1, Czech Republic
Puh: +420 251 177 251

  • Keskiviikkona 15.05.2019 klo 11.00-15.00
  • Torstaina 16.05.2019 klo 11.00-15.00
  • Perjantaina 17.05.2019 klo 14.00-18.00
  • Lauantaina 18.05.2019 klo 10.00-16.00

 

Äänestyspaikalla on esitettävä passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. Ilmoitus äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan, mutta ilman sitäkin voi äänestää.

Europarlamenttivaaleissa ulkosuomalainen ja Suomessa asuva, mutta äänestyksen aikaan ulkomailla tilapäisesti oleskeleva äänioikeutettu voi äänestää myös kirjeitse.

 

Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14. Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuonna 2004 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Suomen paikkamäärän kasvaminen yhdellä (13 -> 14) johtuu siitä, että jos Yhdistynyt kuningaskunta (UK) eroaa Euroopan unionista ennen vaalikauden alkua (ennen heinäkuun alkua), se ei myöskään enää osallistu europarlamenttivaaleihin ja Euroopan unionin neuvosto on päättänyt 29.6.2018 jakaa UK:n 73 parlamenttipaikasta 27 muille jäsenvaltioille, muun muassa yhden Suomelle.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Tietoa eurooppalaisista poliittisista ryhmistä löytyy täältä.

Lisätietoa:

ennakkoäänestys
äänestäminen