Jäämistöt ulkomailla

Jos edustusto saa tiedon sellaisesta jäämistöstä ulkomailla, johon Suomessa asuvalla henkilöllä voi olla perintöoikeus, edustusto ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle. Ministeriö välittää tiedon jäämistöstä Suomessa asuvalle perilliselle tai muulle asianosaiselle, jonka henkilöllisyys ja olinpaikka ovat kohtuudella selvitettävissä.

Edustusto ei kuitenkaan ilmoita jäämistöstä, jos jäämistö tai osa siitä on otettu sen sijaintipaikkakunnalla perillisen tai muun siihen oikeutetun haltuun tai jos perillinen tai muu jäämistöön oikeutettu on ryhtynyt hoitamaan jäämistöä.

Edustusto voi myös asianomaisen pyynnöstä selvittää, kenen hoidossa ulkomailla oleva jäämistö on tai avustaa tarvittaessa pesänhoitajan saamisessa antamalla paikallisten perintöoikeuteen erikoistuneiden asianajajien yhteystietoja. Perillisten tulee olla itse suoraan yhteydessä pesänselvittäjään ja toimittaa tälle tarvittavat perintöoikeuden osoittavat asiakirjat käännöksineen. Suomessa olevien perillisten sukulaisuussuhde jäämistönjättäjään voidaan todistaa maistraatista tai seurakunnista saatavilla virkatodistuksilla.