Utrikesministrarna diskuterar Ryssland, Latinamerika och EU:s inflytande i internationella organisationer

Utrikesministrarna diskuterar Ryssland, Latinamerika och EU:s inflytande i internationella organisationer

Huvudteman för mötet i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg måndagen den 12 oktober är Ryssland, dialogen om normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo samt Latinamerika och Karibien. Under en informell lunch diskuteras hur EU och medlemsländerna tillsammans bättre kan stödja den regelbaserade internationella ordningen.

I diskussionen om Ryssland behandlas EU:s reaktion på förgiftningen av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj samt människorättsläget i Ryssland och relationerna mellan EU och Ryssland i vidare bemärkelse. Finland betonar vikten av en grundlig utredning av förgiftningen av Navalnyj och fördömer användningen av kemiska vapen i samtliga fall. Vi betonar ett konsekvent genomförande av EU:s Rysslandspolitik och stöder de fem principer som styr den. Vi understöder också upprätthållandet av kontakterna mellan medborgarna samt fortsatt stöd till Rysslands människorätts- och rättsstatsaktörer och det civila samhället.

Utrikesministrarna diskuterar dialogen mellan Belgrad och Pristina med EU:s särskilda representant Miroslav Lajčák. Finland anser att det med tanke på den regionala stabiliteten och den europeiska säkerheten är viktigt att normalisera förbindelserna mellan Serbien och Kosovo.

När det gäller Latinamerika och Karibien är det viktigt att stödja den regelbaserade internationella ordningen i samarbete med länderna i regionen. Återuppbyggnaden efter coronapandemin bör ske genom grön omställning, hållbara hälso- och sjukvårdssystem samt anständiga arbetsplatser så att jämställdhet, mänskliga rättigheter, rättsstaten, demokrati och god förvaltning betonas.

Andra aktuella teman som ska diskuteras vid mötet är till exempel situationen i Belarus och konflikten i Nagorno-Karabach.

Under den informella lunchdiskussionen dryftar utrikesministrarna dessutom hur EU:s institutioner och medlemsländer i världen efter coronakrisen tillsammans bättre kan stödja de centrala aktörerna i den regelbaserade internationella ordningen och stärka unionens inflytande i internationella organisationer utifrån de frågor som Europeiska utrikestjänsten föreslår.  

Ytterligare information: 
Turo Mattila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 613
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]