Minister Skinnari reser till Tyskland

Minister Skinnari reser till Tyskland

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Berlin den 20 – 22 september 2020.

Minister Ville Skinnari deltar i ett informellt möte mellan EU:s handelsministrar den 21 september 2020.  På mötet diskuterar deltagarna riktningen för EU:s handelspolitik utgående från Europeiska kommissionens konsultationsdokument ”A renewed trade policy for a stronger Europe” samt situationen för den europeiska stålindustrin. 

Bernd Lange, ordförande för Europaparlamentets utskott för internationell handel, deltar i middagen före mötet. Temat för lunchmötet är valet av generaldirektör för Världshandelsorganisationen WTO .

Enligt minister Skinnari sker diskussionen om EU:s handelspolitiska strategi i rätt tid. 

- Just nu är det bra fundera på hur handelspolitiken kan främja både en återgång till ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Det är absolut nödvändigt att EU även i fortsättningen är öppen för internationell handel och investeringar, betonar ministern.

Minister Skinnari träffar under besöket flera påverkare inom det tyska näringslivet och diskuterar sätten att främja handeln mellan Finland och Tyskland. Frågor som parterna lyfter fram gäller bland annat inriktandet av återhämtningsfonderna på att stödja den ekonomiska tillväxten i Europa inom sektorerna energi, cirkulär ekonomi och bioekonomi, digitalisering, trafik och hälsa samt möjligheterna att öka samarbetet mellan finländska och tyska aktörer inom ramen för dem. 

Ytterligare upplysningar: 

Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856 och Christian Heikkinen, tfn +358 50 447 7692

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]