EU:s utrikesministrar diskuterar Belarus och relationerna mellan EU och Afrikanska unionen

EU:s utrikesministrar diskuterar Belarus och relationerna mellan EU och Afrikanska unionen

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel måndagen den 21 september. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudteman för mötet är Belarus, relationerna mellan EU och Afrikanska unionen samt Libyen.

När det gäller Belarus fortsätter den diskussion om landets interna situation som inletts under tidigare utrikesministermöten. Det är viktigt för Finland att situationen i Belarus löses på fredlig väg, att våldet och arresteringarna av demonstranter upphör, att politiska fångar omedelbart friges och att medborgarnas rättigheter respekteras.

Utrikesministrarna förbereder det kommande utrikesministermötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU), som föregår toppmötet mellan EU och AU. När det gäller EU:s relationer med Afrika vill Finland att EU ger ett starkt stöd för den afrikanska integrationen. Finland vill styra diskussionen om coronapandemin mot bland annat grön återuppbyggnad, det afrikanska frihandelsområdet och främjandet av god förvaltning och multilateralt samarbete. Klimatförändringen och miljön bör stå i centrum för samarbetet mellan EU och Afrika. Finland anser också att det är viktigt att diskutera situationen i Sudan, som påverkar stabiliteten i regionen.

När det gäller Libyen förs en diskussion om landets politiska situation särskilt efter meddelandet om eldupphör den 21 augusti 2020. Det är viktigt att stödja Libyen i landets bräckliga säkerhetssituation. Ansträngningarna för att uppnå ett permanent eldupphör och en fredlig politisk lösning måste fortsätta.

Utrikesministrarna diskuterar också EU:s södra grannskap under ett inofficiellt lunchmöte. Uppdateringen av EU:s mål i det södra grannskapet övervägs bland annat i ljuset av de utmaningar som coronapandemin medför. Det är viktigt att EU:s centrala värderingar, såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, god förvaltning och rättsstatsprincipen, förblir kärnan i grannskapspolitiken.


Ytterligare information: 
Turo Mattila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 613
Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn  +358 295 351 820

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]