En givarkonferens för Afghanistan lanserades – en finländsk delegation befinner sig i Kabul för att påskynda konferensarrangemangen

En givarkonferens för Afghanistan lanserades – en finländsk delegation befinner sig i Kabul för att påskynda konferensarrangemangen

Givarkonferensen för Afghanistan 2020 lanserades i Kabul den 6 oktober. Den delegation vid Finlands utrikesministerium som ansvarar för konferensarrangemangen med Afghanistans regering och FN deltog i arrangemangen kring lanseringen.

I Char Chinar-palatset deltog representanter för över sjuttio länder och internationella organisationer både fysiskt och virtuellt.

Syftet med givarkonferensen som ordnas den 23–24 november 2020 är att förlänga det internationella engagemanget och Afghanistans egna insatser för landets utveckling och stabilitet. Målet är också att avtala om gemensamma utvecklingsmål för åren 2021–2024 och att samordna det ekonomiska stödet till landet.

”Förberedelserna inför biståndskonferensen om Afghanistan har framskridit i gott samarbete med den afghanska regeringen och FN:s insats i Afghanistan UNAMA. Under dessa kritiska tider för Afghanistans framtid är det internationella samfundets stöd och långvariga engagemang för att stödja Afghanistans medborgare viktigare än någonsin för att landets utveckling mot fred, välstånd och självförsörjning ska kunna säkerställas”, betonade Janne Taalas, Finlands särskilda representant för Afghanistankonferensen som i samarbete var ordförande vid lanseringen.

Taalas besöker för närvarande Kabul tillsammans med den finländska delegation som ansvarar för konferensarrangemangen. I besöket har ingått möten med Afghanistans regering, representanter för stater och internationella organisationer samt företrädare för det civila samhället. Huvudteman för mötena har varit förberedelserna inför konferensen, frågor som gäller utvecklingssamarbetet samt aktuella politiska frågor, i synnerhet de fredsförhandlingar som för närvarande förs i Afghanistan. 

 Givarkonferensen som ordnas vart fjärde år på ministernivå kommer att ordnas i hybridform i Nationernas palats i Genève. På grund av covid-19 pandemin erbjuds konferensdelegaterna möjlighet att delta virtuellt och det är också möjligt att följa konferensen via livestream.

Konferensen infaller på två dagar, varav huvudevenemanget ordnas 24 november och sidoevenemangen 23 november. Programmet publiceras närmare tidpunkten för konferensen.

Ackrediteringen till konferensen inleds i mitten av oktober och information om registreringen kommer att publiceras bland annat på utrikesministeriets webbplats för konferensenLänk till en annan webbplats..

Läs mer om lanseringen i arrangörernas gemensamma pressmeddelandeLänk till en annan webbplats..

Ytterligare information:
Johanna Kaprio, kommunikationssamordnare, utrikesministeriet, Afghanistankonferensen 2020, tfn +358 50 522 8916

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]