Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa Strasbourgissa edistää Suomen kansallisia etuja Euroopan neuvostossa ja sen alaisissa elimissä ja sopimusprosesseissa. Euroopan neuvoston ydintehtävä on ajaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista sen 47 jäsenvaltiossa.  

HARJOITTELUPAIKKA Suomen pysyvässä edustustossa Strasbourgissa

HARJOITTELUPAIKKA Suomen pysyvässä edustustossa Strasbourgissa

Haluatko sukeltaa harjoittelussasi opintielle Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan, monenväliseen diplomatiaan ja Euroopan maiden ihmisoikeustilanteisiin? Edustustossamme tuet tärkeää työtä ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksissä ja pääset tutustumaan neuvoston laaja-alaiseen toimintaan yhteiskunnan eri aloilla. Hae jo nyt, harjoittelupaikkoja on kaksi keväälle ja yksi syksylle!

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen:

Pysyvän edustuston tehtävänä on edistää Suomen hallituksen politiikkaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen alalla. Edustuston toiminnassa painottuvat ihmisoikeusasiat:

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 47 jäsenvaltiota. Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja sekä monet muut ihmisoikeussopimukset ja vahvat instituutiot kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin luovat vahvan perustan eurooppalaiselle ihmisoikeustyölle.

Harjoittelija osallistuu ministerikomitean ja sen alaisten raportointiryhmien kokouksiin ja avustaa edustuston virkamiehiä kokousten valmistelussa ja raportoinnissa. Lisäksi harjoittelija seuraa muun muassa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoja ja raportoi niistä. Harjoittelija tukee edustuston viestintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Harjoittelussa Suomen pysyvässä edustustossa pääsee sukeltamaan multidiplomatian arkeen ja saa kuvan niin Euroopan maiden ulkopolitiikasta kuin ulkoministeriön toiminnasta edustuston näkökulmasta. Harjoittelu Suomen pysyvässä edustustossa on näköalapaikka Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan ja Euroopan neuvoston laaja-alaiseen toimintaan yhteiskunnan eri aloilla.

Toivottu opintotausta on oikeustieteellinen, valtiotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen. Hakijalla voi olla myös muiden alojen opintoja (journalistiikka, historia tms.) Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen ja englannin kielen taito, ranskan ja ruotsin kielen taito on hyödyksi.

Ajankohta ja kesto:  15.1.-31.7.2022 (3kk) ja 1.9.-31.12.2022 (3 kk).  Ensimmäiselle ajanjaksolle 2 harjoittelijaa ja toiveena, että aloitus on mahdollisimman pian. Toiselle ajanjaksolle 1 harjoittelija. Koronaepidemian kehittyminen voi vaikuttaa ajankohtiin.

Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja 1283,00 €/kk vuonna 2022 tai suoraan harjoittelijalle maksettava apuraha, joka on noin 1000 euroa/kk.

Harjoittelijoiden määrä: 3

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:

Kolmen kuukauden pituinen harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista:

- työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1680 €/harjoittelu)

- TAI suoraan opiskelijalle maksettava apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään 2000 euroa/harjoittelu)

 

Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemuksen tai toimitetaan heti kun päätös on tehty.

Hakemus, ansioluettelo ja ote opintosuoritusrekisteristä tulee lähettää sp-osoitteeseen [email protected]. Hakemuksessa tulee ilmoittaa haluttu harjoitteluajankohta.

Työnantaja: Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa
Yhteyshenkilö: Kirsti Niemelä
Permanent Representation of Finland to the Council of Europe
31 quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33 3 8815 4442
Sähköpostiosoite: [email protected]

https://finlandabroad.fi/coe

Facebook: https://www.facebook.com/FinnishRepresentationStrasbourg/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Twitter: @FinlandCoE

 

Edustusto sosiaalisessa mediassa