Utrikesministeriets förslag till förordning om avgifter för prestationer har sänts på remiss

Utlåtanden om utrikesministeriets förslag kan lämnas på utlatande.fi fram till den 8 augusti 2023.

Utrikesministeriet föreslår en ny förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. Den nya förordningen ska träda i kraft den 23 september 2023.

Enligt förslaget ska utrikesministeriets och de finska beskickningarnas avgifter för vissa prestationer höjas så att de följer prestationernas självkostnadspris. Innehållet och textdelen i förslaget till förordning motsvarar till största delen den gällande förordningen 2023.

Justeringen av avgifterna bygger på självkostnadsprincipen enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, på kostnadsmotsvarighetskalkylen och den höjda kostnadsnivån.

Mer information