Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

Utrikesministeriet anlitar externa tjänsteleverantörer för att ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd i cirka 30 länder, sammanlagt på nästan hundra orter. Till de externa tjänsteleverantörernas uppgifter hör bland annat att ta emot ansökningar samt samla in och vidarebefordra biometriska uppgifter och ansökningsavgifter till beskickningen.

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar (HILMA-tjänsten)(Länk till en annan webbplats.).